Publicatieplicht brandstofprijs is verspilling van tijd en geld

midsign, bp, benzineprijs

COMMENTAAR – Het wetsvoorstel dat de PvdA en PVV willen indienen om tóch een publicatieplicht in te voeren kost onnodig veel tijd en geld. Uit onderzoek blijkt immers dat de effecten van zo’n publicatieplicht minimaal zullen zijn. Een publicatieplicht betekent veel extra werk en onnodige administratie voor pomphouders.

Uit onderzoek van Ecorys bleek dat ruim 80 procent van de prijzen bij tankstations al is op te vragen via smartphone, internet of een navigatiesysteem. De partijen willen nu toch proberen meer concurrentie tussen tankstations generen. Dat zou de brandstofprijzen volgens hen iets kunnen laten zakken. Daarmee leggen zij de verantwoordelijkheid voor de hoge prijzen zo bij de pomphouders, terwijl die juist al kampen met dalende volumes en marges.

Pomphouders

Daarbij komt dat, in het twijfelachtige geval wanneer pomphouders nog meer gaan concurreren, de prijsverlaging ten koste gaat van hun eigen marge. Pomphouders krijgen een vast bedrag per liter betaald. Zij profiteren niet mee met de stijgende benzinekosten, terwijl de overheid en oliemaatschappijen dat wél doen.

Een publicatieplicht kost verder onnodig tijd en geld. Pomphouders worden opgezadeld met administratieve lasten en extra regelgeving. Omdat de prijzen bij sommige tankstations meerdere malen per dag worden aangepast, zouden deze ondernemers bij een publicatieplicht meerdere keren per dag hun prijzen moeten doorgeven.

Overheid

Ook kost het de overheid veel geld, want betekent dat een ambtenarenapparaat in het leven moet worden geroepen dat gaat toezien op de naleving van de publicatieplicht. Daarnaast zijn de borden die langs de snelweg moeten worden geplaatst duur. In tijden van forse bezuinigingen lijkt het wetsvoorstel dan helemaal misplaatst omdat al gebleken is dat de publicatieplicht amper voordeel oplevert.

PvdA-Kamerlid Sharon Dijksma zegt in de Telegraaf een publicatieplicht te willen omdat alle kleine beetjes helpen om de hoge benzineprijzen tegen te gaan. Daarmee zegt ze dat ze het geen probleem vindt om veel geld uit te geven aan iets wat amper effect heeft. Ook erkent Dijksma de rol van de overheid, maar zegt niet dat de overheid wellicht zelf ook maatregelen kan nemen.

Marge

Het zou haar sieren om de hand in eigen boezem te steken en eerst te kijken of de overheid zelf wat kan doen aan de hoge brandstofprijzen. Bijvoorbeeld door het ’tijdelijke’ kwartje van Kok terug te draaien of een stop te zetten op de steeds maar stijgende accijns.

Ook zou zij in ieder geval kunnen wachten op de resultaten van het onderzoek naar de werking van de benzinemarkt en de opbouw van de brandstofprijzen, dat na de zomer wordt verwacht. Als de overheid nog verder beknibbelt op de marges van pomphouders, die toch al onder druk staan, is dat zeer onrechtvaardig. Zeker omdat juist de overheid spekkoper is bij iedere verkochte liter benzine.

Linda Aarts

Lees ook: Toch wetsvoorstel PVV en PvdA publicatieplicht benzineprijs

Auteur: Steven Don

Publicatieplicht brandstofprijs is verspilling van tijd en geld | MobilityEnergy.com

Publicatieplicht brandstofprijs is verspilling van tijd en geld

midsign, bp, benzineprijs

COMMENTAAR – Het wetsvoorstel dat de PvdA en PVV willen indienen om tóch een publicatieplicht in te voeren kost onnodig veel tijd en geld. Uit onderzoek blijkt immers dat de effecten van zo’n publicatieplicht minimaal zullen zijn. Een publicatieplicht betekent veel extra werk en onnodige administratie voor pomphouders.

Uit onderzoek van Ecorys bleek dat ruim 80 procent van de prijzen bij tankstations al is op te vragen via smartphone, internet of een navigatiesysteem. De partijen willen nu toch proberen meer concurrentie tussen tankstations generen. Dat zou de brandstofprijzen volgens hen iets kunnen laten zakken. Daarmee leggen zij de verantwoordelijkheid voor de hoge prijzen zo bij de pomphouders, terwijl die juist al kampen met dalende volumes en marges.

Pomphouders

Daarbij komt dat, in het twijfelachtige geval wanneer pomphouders nog meer gaan concurreren, de prijsverlaging ten koste gaat van hun eigen marge. Pomphouders krijgen een vast bedrag per liter betaald. Zij profiteren niet mee met de stijgende benzinekosten, terwijl de overheid en oliemaatschappijen dat wél doen.

Een publicatieplicht kost verder onnodig tijd en geld. Pomphouders worden opgezadeld met administratieve lasten en extra regelgeving. Omdat de prijzen bij sommige tankstations meerdere malen per dag worden aangepast, zouden deze ondernemers bij een publicatieplicht meerdere keren per dag hun prijzen moeten doorgeven.

Overheid

Ook kost het de overheid veel geld, want betekent dat een ambtenarenapparaat in het leven moet worden geroepen dat gaat toezien op de naleving van de publicatieplicht. Daarnaast zijn de borden die langs de snelweg moeten worden geplaatst duur. In tijden van forse bezuinigingen lijkt het wetsvoorstel dan helemaal misplaatst omdat al gebleken is dat de publicatieplicht amper voordeel oplevert.

PvdA-Kamerlid Sharon Dijksma zegt in de Telegraaf een publicatieplicht te willen omdat alle kleine beetjes helpen om de hoge benzineprijzen tegen te gaan. Daarmee zegt ze dat ze het geen probleem vindt om veel geld uit te geven aan iets wat amper effect heeft. Ook erkent Dijksma de rol van de overheid, maar zegt niet dat de overheid wellicht zelf ook maatregelen kan nemen.

Marge

Het zou haar sieren om de hand in eigen boezem te steken en eerst te kijken of de overheid zelf wat kan doen aan de hoge brandstofprijzen. Bijvoorbeeld door het ’tijdelijke’ kwartje van Kok terug te draaien of een stop te zetten op de steeds maar stijgende accijns.

Ook zou zij in ieder geval kunnen wachten op de resultaten van het onderzoek naar de werking van de benzinemarkt en de opbouw van de brandstofprijzen, dat na de zomer wordt verwacht. Als de overheid nog verder beknibbelt op de marges van pomphouders, die toch al onder druk staan, is dat zeer onrechtvaardig. Zeker omdat juist de overheid spekkoper is bij iedere verkochte liter benzine.

Linda Aarts

Lees ook: Toch wetsvoorstel PVV en PvdA publicatieplicht benzineprijs

Auteur: Steven Don