Olieconcerns zien ook rendement van raffinaderijen inzakken

Grote oliemaatschappijen zagen in het tweede kwartaal van dit jaar hun resultaten flink teruglopen. Shell, BP, Total en ExxonMobil noteerden een winst die tientallen procenten lager was dan over dezelfde periode vorig jaar. Oorzaak hiervan is een opbrengstdaling van de raffinaderij-activiteiten door toenemende concurrentie uit andere delen van de wereld, vooral China.

Grote energieconcerns tobben al enige tijd met de aanhoudend lage olieprijzen op de wereldmarkt. De negatieve resultaten daarvan werden enigszins beperkt doordat de raffinage-onderdelen voor behoorlijke rendementen zorgden, wegens lage inkoopkosten voor olie.

Echter, ook daar is nu de klad in gekomen, meldden (betaalde link) eerdergenoemde multinationals vorige week bij de publicatie van hun cijfers over het tweede kwartaal. Doordat met name Chinese bedrijven fors meer produceren, steeg het aanbod van geraffineerde olieproducten op de wereldmarkt, met een prijsdaling tot gevolg.

Shell

Grootste daler van eerdergenoemde vier multinationals was Shell. De kwartaalwinst van 1,05 miljard dollar was meer dan zeventig procent lager dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. Bij downstream, waar de raffinaderijen en de tankstations toe behoren, daalde het resultaat van 2,96 miljard dollar naar 1,82 miljard dollar.

BP

Ook BP kon het winstniveau niet vasthouden. Het resultaat van 730 miljoen dollar is 45 procent lager dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. Ook de Britten maakten melding van het feit dat raffineren minder oplevert, hetgeen tot uitdrukking komt in de downstreamresultaten. Daarmee werd tussen begin april en eind juni 1,51 miljard dollar verdiend. Dat was vorig jaar nog 1,87 miljard dollar.

ExxonMobil

ExxonMobil, het bedrijf achter het Esso-merk, verloor ook fors ten opzichte van vorig jaar. Het resultaat onder de streep van 1,5 miljard dollar was bijna zestig procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor Exxon brachten zowel upstream, het produceren van olie, als downstream minder op.

Total

Het Franse Total kwam uit een derde minder winst. Ook hier is een belangrijke rol weggelegd voor lagere opbrengsten bij het verwerken van olie tot bijvoorbeeld benzine en diesel. Onder de streep bleef er voor de Fransen in het tweede kwartaal 2,2 miljard dollar over.

Toekomst

Dat de problemen voor de grote energieconcerns snel zijn opgelost, valt te betwijfelen. De lage olieprijzen zijn het gevolg van overaanbod, waarbij Opec-landen bewust hun productie hoog houden om schalie-olie van de markt te houden. Ook wordt de druk op raffinaderijen eerder hoger dan lager. Dat de grote multinationals op korte termijn is rustiger vaarwater komen, is dan ook niet de verwachting.

Lees ook: Shell-topman: extra ontslagen zijn niet uit te sluiten

Auteur: Tom van Gurp

Olieconcerns zien ook rendement van raffinaderijen inzakken | MobilityEnergy.com

Olieconcerns zien ook rendement van raffinaderijen inzakken

Grote oliemaatschappijen zagen in het tweede kwartaal van dit jaar hun resultaten flink teruglopen. Shell, BP, Total en ExxonMobil noteerden een winst die tientallen procenten lager was dan over dezelfde periode vorig jaar. Oorzaak hiervan is een opbrengstdaling van de raffinaderij-activiteiten door toenemende concurrentie uit andere delen van de wereld, vooral China.

Grote energieconcerns tobben al enige tijd met de aanhoudend lage olieprijzen op de wereldmarkt. De negatieve resultaten daarvan werden enigszins beperkt doordat de raffinage-onderdelen voor behoorlijke rendementen zorgden, wegens lage inkoopkosten voor olie.

Echter, ook daar is nu de klad in gekomen, meldden (betaalde link) eerdergenoemde multinationals vorige week bij de publicatie van hun cijfers over het tweede kwartaal. Doordat met name Chinese bedrijven fors meer produceren, steeg het aanbod van geraffineerde olieproducten op de wereldmarkt, met een prijsdaling tot gevolg.

Shell

Grootste daler van eerdergenoemde vier multinationals was Shell. De kwartaalwinst van 1,05 miljard dollar was meer dan zeventig procent lager dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. Bij downstream, waar de raffinaderijen en de tankstations toe behoren, daalde het resultaat van 2,96 miljard dollar naar 1,82 miljard dollar.

BP

Ook BP kon het winstniveau niet vasthouden. Het resultaat van 730 miljoen dollar is 45 procent lager dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. Ook de Britten maakten melding van het feit dat raffineren minder oplevert, hetgeen tot uitdrukking komt in de downstreamresultaten. Daarmee werd tussen begin april en eind juni 1,51 miljard dollar verdiend. Dat was vorig jaar nog 1,87 miljard dollar.

ExxonMobil

ExxonMobil, het bedrijf achter het Esso-merk, verloor ook fors ten opzichte van vorig jaar. Het resultaat onder de streep van 1,5 miljard dollar was bijna zestig procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor Exxon brachten zowel upstream, het produceren van olie, als downstream minder op.

Total

Het Franse Total kwam uit een derde minder winst. Ook hier is een belangrijke rol weggelegd voor lagere opbrengsten bij het verwerken van olie tot bijvoorbeeld benzine en diesel. Onder de streep bleef er voor de Fransen in het tweede kwartaal 2,2 miljard dollar over.

Toekomst

Dat de problemen voor de grote energieconcerns snel zijn opgelost, valt te betwijfelen. De lage olieprijzen zijn het gevolg van overaanbod, waarbij Opec-landen bewust hun productie hoog houden om schalie-olie van de markt te houden. Ook wordt de druk op raffinaderijen eerder hoger dan lager. Dat de grote multinationals op korte termijn is rustiger vaarwater komen, is dan ook niet de verwachting.

Lees ook: Shell-topman: extra ontslagen zijn niet uit te sluiten

Auteur: Tom van Gurp