Tweede Kamer steunt PvdA-plan voor stimulering e-auto’s

Over negen jaar moet de verkoop van personenauto’s op traditionele brandstoffen grotendeels zijn teruggedrongen. Een motie hiertoe van de PvdA wordt door een meerderheid in de Tweede Kamer gesteund. Het kabinet moet nu invulling gaan geven aan de verdere stimulering van schonere voertuigen en het verminderen van de verkoop van personenauto’s op benzine en diesel. Alleen modellen op elektriciteit, waterstof of groengas zouden dan nog toegestaan zijn in de showroom. Kabinetspartij VVD en diverse andere partijen zien er niets in.

Vorige week lanceerde coalitiegenoot PvdA een plan waarin stond dat over negen jaar alleen nog auto’s mogen worden verkocht die geen schadelijke stoffen uitstoten. Het gaat hierbij uitsluitend om de nieuwverkopen. Het plan laat bovendien de markt voor vrachtauto’s buiten beschouwing.

Het voorstel is inmiddels wat afgezwakt. In de gewijzigde motie, waarover dinsdag werd gestemd, staat dat het kabinet moet ‘streven naar het louter verkopen van emissieloze (nieuwe) auto’s in 2025’. Onder meer D66, SP, Groenlinks, Partij voor de Dieren en Christenunie toonden zich voorstander van het idee.

2035

Al eerder werd een akkoord bereikt om vanaf 2035 bij de nieuwverkopen alleen nog personenauto’s die emissievrij kunnen rijden, toe te staan. Dat gaat de PvdA dus niet snel genoeg. Zij willen die periode met tien jaar vervroegen en dat is volgens hen ook haalbaar.

Daar twijfelen velen aan. Minister van Economische Zaken Henk Kamp (VVD) zei dinsdag tijdens het debat dat over negen jaar vijftien procent van de nieuwverkopen elektrisch kan zijn en dat Nederland op dit moment al voorloper is op het gebied van e-rijden. Zo verdubbelde het aantal stekkerauto’s vorig jaar van 45.000 naar 90.000. Echter, dat in 2025 honderd procent van de nieuwverkochte auto’s uitstootvrij rijdt, is in Kamp’s ogen niet reëel.

Verkiezingen

Het is sowieso de vraag wat er van de plannen terechtkomt. In maart 2017 zijn er Tweede Kamer-verkiezingen. Of er vóór die tijd al invulling is gegeven aan de motie, lijkt niet waarschijnlijk. De VVD zal niet geneigd zijn het snel op te pakken. En de partijen die dinsdag het voorstel steunden, behalen volgens de huidige peilingen geen meerderheid bij de komende verkiezingen.

Auteur: Tom van Gurp

Tweede Kamer steunt PvdA-plan voor stimulering e-auto’s | MobilityEnergy.com

Tweede Kamer steunt PvdA-plan voor stimulering e-auto’s

Over negen jaar moet de verkoop van personenauto’s op traditionele brandstoffen grotendeels zijn teruggedrongen. Een motie hiertoe van de PvdA wordt door een meerderheid in de Tweede Kamer gesteund. Het kabinet moet nu invulling gaan geven aan de verdere stimulering van schonere voertuigen en het verminderen van de verkoop van personenauto’s op benzine en diesel. Alleen modellen op elektriciteit, waterstof of groengas zouden dan nog toegestaan zijn in de showroom. Kabinetspartij VVD en diverse andere partijen zien er niets in.

Vorige week lanceerde coalitiegenoot PvdA een plan waarin stond dat over negen jaar alleen nog auto’s mogen worden verkocht die geen schadelijke stoffen uitstoten. Het gaat hierbij uitsluitend om de nieuwverkopen. Het plan laat bovendien de markt voor vrachtauto’s buiten beschouwing.

Het voorstel is inmiddels wat afgezwakt. In de gewijzigde motie, waarover dinsdag werd gestemd, staat dat het kabinet moet ‘streven naar het louter verkopen van emissieloze (nieuwe) auto’s in 2025’. Onder meer D66, SP, Groenlinks, Partij voor de Dieren en Christenunie toonden zich voorstander van het idee.

2035

Al eerder werd een akkoord bereikt om vanaf 2035 bij de nieuwverkopen alleen nog personenauto’s die emissievrij kunnen rijden, toe te staan. Dat gaat de PvdA dus niet snel genoeg. Zij willen die periode met tien jaar vervroegen en dat is volgens hen ook haalbaar.

Daar twijfelen velen aan. Minister van Economische Zaken Henk Kamp (VVD) zei dinsdag tijdens het debat dat over negen jaar vijftien procent van de nieuwverkopen elektrisch kan zijn en dat Nederland op dit moment al voorloper is op het gebied van e-rijden. Zo verdubbelde het aantal stekkerauto’s vorig jaar van 45.000 naar 90.000. Echter, dat in 2025 honderd procent van de nieuwverkochte auto’s uitstootvrij rijdt, is in Kamp’s ogen niet reëel.

Verkiezingen

Het is sowieso de vraag wat er van de plannen terechtkomt. In maart 2017 zijn er Tweede Kamer-verkiezingen. Of er vóór die tijd al invulling is gegeven aan de motie, lijkt niet waarschijnlijk. De VVD zal niet geneigd zijn het snel op te pakken. En de partijen die dinsdag het voorstel steunden, behalen volgens de huidige peilingen geen meerderheid bij de komende verkiezingen.

Auteur: Tom van Gurp