NVWA: Veel USB-laders voldoen niet aan veiligheidseisen

Veel opladers met een USB-aansluiting die op de markt beschikbaar zijn, deugen niet. Dat blijkt uit onderzoek van toezichthouder NVWA. Bij meer dan de helft van de 41 onderzochte merken werden gebreken geconstateerd. Veel tankstations verkopen ook USB-laders, bijvoorbeeld van aanbieders als Newco Europe, Lekkerland en Shop Concepts Europe. Hun artikelen horen niet bij de de producten die als gevaarlijk zijn aangemerkt.

Van de 41 USB-laders die werden onderzocht, vertonen er twaalf (29 procent) gebreken. Tien daarvan vertonen zelfs zodanig ernstige technische gebreken dat bij gebruik kans is op een elektrische schok of brand. Twaalf laders voldeden wel aan de technische eisen, maar er ontbrak technische documentatie waardoor de veiligheid van de laders niet kan worden gegarandeerd.

Verbod

In totaal voldeden dus 24 USB-laders, meer dan de helft, niet aan de gestelde eisen. De toezichthouder heeft de verkoop van deze laders verboden. Op de website van de NVWA staat een lijst met merken en artikelnummers van adapters die consumenten kunnen raadplegen.

De laders zijn onderzocht op elektrische veiligheid, verplichte aanduidingen en relevante delen van de technische documentatie. De focus bij het onderzoek lag op het type USB-lader 230V, de zogenoemde ‘direct plug-in adapters’. Dat zijn opladers waarvan de stekker rechtstreeks in een wandcontactdoos wordt gestopt.

Het risico van deze laders is dat bij een verkeerde constructie of productie kortsluiting kan ontstaan, waardoor de lader heet wordt en smelt en zelfs in brand kan vliegen. Hierdoor kan een explosie of brand ontstaan of kunnen gebruikers een elektrische schok krijgen bij aanraking.

Tankstations

Sinds enige jaren hebben tankstations ook laadproducten in hun non-food assortiment. Bijvoorbeeld artikelen van Allride Connect hebben de weg naar menig tankshop gevonden. Deze artikelen voldoen wél aan de veiligheidseisen, hebben een keurmerk en zijn van de juiste informatie voorzien.

De afgelopen jaren verschenen in de media herhaaldelijk meldingen van ontploffende of verbrande USB-laders. Ook bij de NVWA en de Europese Commissie kwamen klachten binnen over onveilige producten. Dat was aanleiding om een breder onderzoek te doen naar de veiligheid van deze laders.

Auteur: Tom van Gurp

NVWA: Veel USB-laders voldoen niet aan veiligheidseisen | MobilityEnergy.com

NVWA: Veel USB-laders voldoen niet aan veiligheidseisen

Veel opladers met een USB-aansluiting die op de markt beschikbaar zijn, deugen niet. Dat blijkt uit onderzoek van toezichthouder NVWA. Bij meer dan de helft van de 41 onderzochte merken werden gebreken geconstateerd. Veel tankstations verkopen ook USB-laders, bijvoorbeeld van aanbieders als Newco Europe, Lekkerland en Shop Concepts Europe. Hun artikelen horen niet bij de de producten die als gevaarlijk zijn aangemerkt.

Van de 41 USB-laders die werden onderzocht, vertonen er twaalf (29 procent) gebreken. Tien daarvan vertonen zelfs zodanig ernstige technische gebreken dat bij gebruik kans is op een elektrische schok of brand. Twaalf laders voldeden wel aan de technische eisen, maar er ontbrak technische documentatie waardoor de veiligheid van de laders niet kan worden gegarandeerd.

Verbod

In totaal voldeden dus 24 USB-laders, meer dan de helft, niet aan de gestelde eisen. De toezichthouder heeft de verkoop van deze laders verboden. Op de website van de NVWA staat een lijst met merken en artikelnummers van adapters die consumenten kunnen raadplegen.

De laders zijn onderzocht op elektrische veiligheid, verplichte aanduidingen en relevante delen van de technische documentatie. De focus bij het onderzoek lag op het type USB-lader 230V, de zogenoemde ‘direct plug-in adapters’. Dat zijn opladers waarvan de stekker rechtstreeks in een wandcontactdoos wordt gestopt.

Het risico van deze laders is dat bij een verkeerde constructie of productie kortsluiting kan ontstaan, waardoor de lader heet wordt en smelt en zelfs in brand kan vliegen. Hierdoor kan een explosie of brand ontstaan of kunnen gebruikers een elektrische schok krijgen bij aanraking.

Tankstations

Sinds enige jaren hebben tankstations ook laadproducten in hun non-food assortiment. Bijvoorbeeld artikelen van Allride Connect hebben de weg naar menig tankshop gevonden. Deze artikelen voldoen wél aan de veiligheidseisen, hebben een keurmerk en zijn van de juiste informatie voorzien.

De afgelopen jaren verschenen in de media herhaaldelijk meldingen van ontploffende of verbrande USB-laders. Ook bij de NVWA en de Europese Commissie kwamen klachten binnen over onveilige producten. Dat was aanleiding om een breder onderzoek te doen naar de veiligheid van deze laders.

Auteur: Tom van Gurp