Helft tankstations zag bedrijfsresultaat stijgen

Bijna de helft van de tankstation-ondernemingen had in 2016 een hoger bedrijfsresultaat dan het jaar ervoor. Eén op de twaalf ondernemingen zag dit cijfer zelfs stijgen met meer dan tien procent. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Marktdata naar ontwikkelingen in de petrolbranche. Ook de omzet steeg bij veel exploitanten. Bijna vier op de tien respondenten behaalden afgelopen jaar hogere verkoopcijfers dan in de twaalf maanden daarvoor.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 72 tankstationbedrijven in december 2016. Op dat moment waren de werkelijke omzet- en winstresultaten over het gehele jaar uiteraard nog niet bekend. Maar omdat het onderzoek in de laatste maand van het jaar is uitgevoerd, liggen de verwachte cijfers waarschijnlijk dichtbij de werkelijke resultaten.

In totaal gaf 44 procent van de deelnemers aan een hogere winst te gaan behalen dan in 2015. Acht procent dacht zelfs een toename van meer dan tien procent te kunnen noteren onder de streep. Daar staat tegenover dat ongeveer een op de tien ondernemingen uitging van een daling van het bedrijfsresultaat. Dit betekent dus niet dat ze verlies lijden, maar dat het eindresultaat lager is dan het jaar ervoor. De overige 45 procent voorzag op dit gebied geen veranderingen ten opzichte van 2015.

2017

Tankstationbedrijven zijn wat terughoudender met positieve voorspellingen voor dit jaar. Gevraagd naar het nettoresultaat over 2017 verwacht bijna tweederde noch een stijging noch een daling. Ruim een kwart verwacht wél een beter resultaat, terwijl de overige ondervraagden (elf procent) vrezen een afname te moeten noteren aan het einde van dit jaar.

Omzetverdeling

Verder blijkt dat bij bemande tankstations die deelnamen aan het onderzoek, de brandstofverkoop gemiddeld bijna twee derde van de omzet is (62 procent). Daarbij is het benzine-aandeel iets groter dan diesel. Lpg volgt op zeer ruime afstand. De overige inkomsten komen uit shopverkopen. Carwash is buiten beschouwing gelaten.

Als verder wordt ingezoomd op de shop blijkt, niet verrassend, de rookwaar veruit de belangrijkste omzetbrenger. Van de 38 procent die afkomstig is uit de tankshop, neemt tabak gemiddeld 16 procent voor zijn rekening. Op ruime afstand volgen de categorieën zoetwaren en ijs (zes procent), non-food artikelen (vijf procent) en koude dranken (ook vijf procent). Let op, het gaat hierbij dus om de omzet, niet om de marge. Deze laatste factor is niet onderzocht.

Verwachtingen

De deelnemers is ook gevraagd naar de ontwikkelingen en trends die zij voorzien voor dit jaar. Daaruit komt naar voren dat velen verwachten dat de marges op brandstof nog dunner worden. Daardoor neemt het onbemande segment toe en wordt voor bemande locaties de tankshop nóg belangrijker.

Meer specialiseren en het creëren van onderscheidend vermogen winnen aan belang. Mede als gevolg daarvan heeft twee derde van de deelnemers meer aandacht voor service. Ook let een zelfde aantal nog scherper op de inkoop- en verkoopprijzen van de producten.

Bedreigingen

De opkomst van het onbemande segment zien veel ondernemers niet als een bedreiging maar juist als een kans. “Sterker nog, veel pomphouders zien het als een mogelijkheid om het onderscheidend vermogen verder uit te nutten met de shop, service en persoonlijk contact”, aldus de onderzoekers.

Wat wel als een serieus gevaar wordt gezien, is het ontmoedigingsbeleid omtrent tabak. Het kabinet nam de laatste jaren diverse maatregelen om de verkoop te beperken, zoals grotere waarschuwingen op verpakkingen en een mogelijk display-verbod. Hoewel de meeste verkopers hun tabaksafzet niet zien teruglopen, willen veel uitbaters toch hun shop-assortiment uitbreiden. Zo hopen ze een mogelijke terugval in het tabakssegment te kunnen opvangen.

Ook de opkomst van elektrisch rijden en vooral steeds zuinigere verbrandingsmotoren zien velen in de sector als een bedreiging, vooral op de lange termijn. Door het uitbouwen van andere omzetgroepen willen tankstations een omzetdaling van traditionele brandstoffen tegengaan. Daarbij wordt, naast de shop, gekeken naar het aanbieden van producten en diensten op het gebied van schoner rijden, bijvoorbeeld het plaatsen van een Adblue-pomp.

Bovenstaande informatie komt uit het Marketingrapport Tankstations 2017. Kijk hier voor meer informatie.

Auteur: Tom van Gurp

Helft tankstations zag bedrijfsresultaat stijgen | MobilityEnergy.com

Helft tankstations zag bedrijfsresultaat stijgen

Bijna de helft van de tankstation-ondernemingen had in 2016 een hoger bedrijfsresultaat dan het jaar ervoor. Eén op de twaalf ondernemingen zag dit cijfer zelfs stijgen met meer dan tien procent. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Marktdata naar ontwikkelingen in de petrolbranche. Ook de omzet steeg bij veel exploitanten. Bijna vier op de tien respondenten behaalden afgelopen jaar hogere verkoopcijfers dan in de twaalf maanden daarvoor.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 72 tankstationbedrijven in december 2016. Op dat moment waren de werkelijke omzet- en winstresultaten over het gehele jaar uiteraard nog niet bekend. Maar omdat het onderzoek in de laatste maand van het jaar is uitgevoerd, liggen de verwachte cijfers waarschijnlijk dichtbij de werkelijke resultaten.

In totaal gaf 44 procent van de deelnemers aan een hogere winst te gaan behalen dan in 2015. Acht procent dacht zelfs een toename van meer dan tien procent te kunnen noteren onder de streep. Daar staat tegenover dat ongeveer een op de tien ondernemingen uitging van een daling van het bedrijfsresultaat. Dit betekent dus niet dat ze verlies lijden, maar dat het eindresultaat lager is dan het jaar ervoor. De overige 45 procent voorzag op dit gebied geen veranderingen ten opzichte van 2015.

2017

Tankstationbedrijven zijn wat terughoudender met positieve voorspellingen voor dit jaar. Gevraagd naar het nettoresultaat over 2017 verwacht bijna tweederde noch een stijging noch een daling. Ruim een kwart verwacht wél een beter resultaat, terwijl de overige ondervraagden (elf procent) vrezen een afname te moeten noteren aan het einde van dit jaar.

Omzetverdeling

Verder blijkt dat bij bemande tankstations die deelnamen aan het onderzoek, de brandstofverkoop gemiddeld bijna twee derde van de omzet is (62 procent). Daarbij is het benzine-aandeel iets groter dan diesel. Lpg volgt op zeer ruime afstand. De overige inkomsten komen uit shopverkopen. Carwash is buiten beschouwing gelaten.

Als verder wordt ingezoomd op de shop blijkt, niet verrassend, de rookwaar veruit de belangrijkste omzetbrenger. Van de 38 procent die afkomstig is uit de tankshop, neemt tabak gemiddeld 16 procent voor zijn rekening. Op ruime afstand volgen de categorieën zoetwaren en ijs (zes procent), non-food artikelen (vijf procent) en koude dranken (ook vijf procent). Let op, het gaat hierbij dus om de omzet, niet om de marge. Deze laatste factor is niet onderzocht.

Verwachtingen

De deelnemers is ook gevraagd naar de ontwikkelingen en trends die zij voorzien voor dit jaar. Daaruit komt naar voren dat velen verwachten dat de marges op brandstof nog dunner worden. Daardoor neemt het onbemande segment toe en wordt voor bemande locaties de tankshop nóg belangrijker.

Meer specialiseren en het creëren van onderscheidend vermogen winnen aan belang. Mede als gevolg daarvan heeft twee derde van de deelnemers meer aandacht voor service. Ook let een zelfde aantal nog scherper op de inkoop- en verkoopprijzen van de producten.

Bedreigingen

De opkomst van het onbemande segment zien veel ondernemers niet als een bedreiging maar juist als een kans. “Sterker nog, veel pomphouders zien het als een mogelijkheid om het onderscheidend vermogen verder uit te nutten met de shop, service en persoonlijk contact”, aldus de onderzoekers.

Wat wel als een serieus gevaar wordt gezien, is het ontmoedigingsbeleid omtrent tabak. Het kabinet nam de laatste jaren diverse maatregelen om de verkoop te beperken, zoals grotere waarschuwingen op verpakkingen en een mogelijk display-verbod. Hoewel de meeste verkopers hun tabaksafzet niet zien teruglopen, willen veel uitbaters toch hun shop-assortiment uitbreiden. Zo hopen ze een mogelijke terugval in het tabakssegment te kunnen opvangen.

Ook de opkomst van elektrisch rijden en vooral steeds zuinigere verbrandingsmotoren zien velen in de sector als een bedreiging, vooral op de lange termijn. Door het uitbouwen van andere omzetgroepen willen tankstations een omzetdaling van traditionele brandstoffen tegengaan. Daarbij wordt, naast de shop, gekeken naar het aanbieden van producten en diensten op het gebied van schoner rijden, bijvoorbeeld het plaatsen van een Adblue-pomp.

Bovenstaande informatie komt uit het Marketingrapport Tankstations 2017. Kijk hier voor meer informatie.

Auteur: Tom van Gurp