ILT gaat tankstations inspecteren op legionellapreventie

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat openbare douchegelegenheden in het wegvervoer controleren op legionellamaatregelen. De toezichthouder onderzoekt of tankstations, truckstops en wegrestaurants met openbare douchefaciliteiten hun legionellapreventie op orde hebben. De inspectie controleert deze bedrijven om de kans op een besmetting zo klein mogelijk te maken.

Naast deze specifieke controles bij bovengenoemde bedrijven inspecteert de inspectiedienst het hele jaar door onder meer ziekenhuizen en zorginstellingen op de bacterie. Deze kan bij inademing griep of de veteranenziekte (ernstige longontsteking) veroorzaken. Jaarlijks raken in Nederland drie- tot vierhonderd mensen besmet met legionella. Van hen overlijdt twee tot tien procent.

Waarschuwing

Beheerders van locaties waar niet alles in orde is, ontvangen een eerste waarschuwing. Als later bij hercontrole blijkt dat nog steeds niet wordt voldaan aan de regels, kan de inspectiedienst een last onder dwangsom opleggen. Een bedrijf krijgt dan de kans om de tekortkoming te herstellen. Wanneer een bedrijf dit niet doet binnen een voorgeschreven termijn, int de ILT het betreffende bedrag.

De toezichthouder heeft geen inspectierondes gepland staan voor autowasbedrijven. Wel zei branchevereniging Bovag in oktober dat het zijn carwash-leden zou laten inspecteren op de status van hun legionellapreventie.

Lees ook: Bovag gaat wasbedrijven testen op legionella

Auteur: Tom van Gurp

1 reactie op “ILT gaat tankstations inspecteren op legionellapreventie”

Ruud Hennep|02.02.17|17:22

De benadering van het ILT is netjes door eerst de bedrijven een waarschuwing te geven, waarna men alsnog de zaken op orde kan maken. Wel wil ik men erop attenderen eerst de gebruikelijke acties te nemen (risicoanalyse en beheersplan opstellen, installatie volgens NEN1006 optimaliseren(indien noodzakelijk) en beheersplan uitvoeren. Mocht er zich daarna nog Legionella manifesteren, dan eventuele alternatieve beheersmaatregelen toepassen. Het in een eerder stadium toepassen is vaak geldverspilling.