OOTW kijkt vooruit naar 2018: ‘Een jaar vol ontwikkelingen’

Zowel voor de branche als voor de opleider brengt de nieuwe cao voor tankstation- en carwashpersoneel de nodige veranderingen met zich mee, vertelt Barbara Meeuwsen van het OOTW. Maar wat verandert er precies? In onderstaande column gaat Meeuwsen dieper in op de nieuwe cao. Ook blikt ze terug op het jaar dat achter de rug is en vertelt ze over de plannen voor 2018. 

Als specialist in learning & development werkt OOTW aan de ontwikkeling van individuen, teams en organisaties op het gebied van vele skills. Zo bevordert, waarborgt en stimuleert OOTW bij-, her- en nascholing om de vakbekwaamheid van werkgevers en werknemers in de branche te verbeteren.

Nieuwe kansen door cao

De cao-partijen zijn het eens over het belang van een goede opleiding en ontwikkeling van de medewerkers in onze branche. Deze onderwerpen worden voor de gehele branche uitgevoerd bij het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor Tankstations en Wasbedrijven (OOTW). Het nieuwe akkoord is afgesloten voor zo’n zestienduizend medewerkers van tankstations en carwashes. Het bestuur van OOTW maakt concrete afspraken over de invulling van de onderwerpen, maar zoals in de huidige cao vastgelegd, zullen deze afspraken in ieder geval worden voortgezet:

• Elke medewerker ontvangt een opleidingsvoucher, die recht geeft op een dagdeel gratis training in de regio gedurende de looptijd van de cao.
Het voucherprogramma omvat ½ dag per (kalender)jaar een klassikale training gecombineerd met een bijbehorende e-learning. Aan het voucherprogramma wordt een maximaal budget toegekend, waarbij geldt; op=op.
• De OOTW-premie bedraagt 0,3%.

Duurzame inzetbaarheid

De cao-partijen hebben afspraken gemaakt over de duurzame inzetbaarheid van personeel. Hierbij staat centraal dat medewerkers zo lang, gezond en prettig mogelijk moeten kunnen werken. Doordat de sector verandert, verandert het werk natuurlijk ook. De partijen willen de komende jaren bekijken hoe deze duurzame inzetbaarheid het beste gegarandeerd kan worden.

Er is voor 2018 een ESF-subsidie toegekend voor Duurzame Inzetbaarheid. Hierin kunnen verschillende pilots gedraaid worden om te zien welke methode het best aansluit bij de medewerkers in deze branche. Het O&O-fonds heeft in 2017 een start gemaakt met het onderzoeken naar de behoefte en mogelijkheden die de branche geboden kan worden op het gebied van duurzame inzetbaarheid. In 2018 wordt de visie van het OOTW m.b.t. duurzame inzetbaarheid verder uitgewerkt en vertaald in acties.

Nieuwe website en webinars

Ook in 2018 biedt het OOTW klassikale trainingen en e-learnings en kan gestudeerd worden waar en wanneer u wilt. Opleidingen kunnen namelijk doordeweeks overdag, ’s avonds of in het weekend gevolgd worden.

In 2017 is een start gemaakt met nieuwe leermethodes, zoals de 360-graden film en de webinar. Het secretariaat zal onderzoeken wat de mogelijkheden voor de branche zijn voor het ontwikkelen van 360-graden films en of deze manier van leren het gewenste effect behaalt. Als alternatief voor de open trainingen wil het OOTW in 2018 meerdere webinars uitzenden. De webinars zijn na de live-uitzending terug te zien via de website. De onderwerpen voor deze webinars zijn:
– Werken in de carwash
– Tabaksverkoop
– Voedselveiligheid
– Verkopen/gastvrijheid
– Welkom op het tankstation (voor nieuwkomers in de branche)

Tenslotte is de huidige OOTW-website na zeven jaar toe aan vernieuwing. Momenteel werkt een creatief team aan de indeling en vormgeving van een nieuwe website, om u ook in 2018 snel en effectief te informeren over de mogelijkheden die OOTW biedt.

Barbara Meeuwsen is opleidingsadviseur bij OOTW, het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor Tankstations en Wasbedrijven. 

Auteur: Remco Nieuwenbroek

Remco Nieuwenbroek is de vaste journalist voor vakblad TankPro en hoofdredacteur van het TankPro Magazine.

OOTW kijkt vooruit naar 2018: ‘Een jaar vol ontwikkelingen’ | MobilityEnergy.com

OOTW kijkt vooruit naar 2018: ‘Een jaar vol ontwikkelingen’

Zowel voor de branche als voor de opleider brengt de nieuwe cao voor tankstation- en carwashpersoneel de nodige veranderingen met zich mee, vertelt Barbara Meeuwsen van het OOTW. Maar wat verandert er precies? In onderstaande column gaat Meeuwsen dieper in op de nieuwe cao. Ook blikt ze terug op het jaar dat achter de rug is en vertelt ze over de plannen voor 2018. 

Als specialist in learning & development werkt OOTW aan de ontwikkeling van individuen, teams en organisaties op het gebied van vele skills. Zo bevordert, waarborgt en stimuleert OOTW bij-, her- en nascholing om de vakbekwaamheid van werkgevers en werknemers in de branche te verbeteren.

Nieuwe kansen door cao

De cao-partijen zijn het eens over het belang van een goede opleiding en ontwikkeling van de medewerkers in onze branche. Deze onderwerpen worden voor de gehele branche uitgevoerd bij het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor Tankstations en Wasbedrijven (OOTW). Het nieuwe akkoord is afgesloten voor zo’n zestienduizend medewerkers van tankstations en carwashes. Het bestuur van OOTW maakt concrete afspraken over de invulling van de onderwerpen, maar zoals in de huidige cao vastgelegd, zullen deze afspraken in ieder geval worden voortgezet:

• Elke medewerker ontvangt een opleidingsvoucher, die recht geeft op een dagdeel gratis training in de regio gedurende de looptijd van de cao.
Het voucherprogramma omvat ½ dag per (kalender)jaar een klassikale training gecombineerd met een bijbehorende e-learning. Aan het voucherprogramma wordt een maximaal budget toegekend, waarbij geldt; op=op.
• De OOTW-premie bedraagt 0,3%.

Duurzame inzetbaarheid

De cao-partijen hebben afspraken gemaakt over de duurzame inzetbaarheid van personeel. Hierbij staat centraal dat medewerkers zo lang, gezond en prettig mogelijk moeten kunnen werken. Doordat de sector verandert, verandert het werk natuurlijk ook. De partijen willen de komende jaren bekijken hoe deze duurzame inzetbaarheid het beste gegarandeerd kan worden.

Er is voor 2018 een ESF-subsidie toegekend voor Duurzame Inzetbaarheid. Hierin kunnen verschillende pilots gedraaid worden om te zien welke methode het best aansluit bij de medewerkers in deze branche. Het O&O-fonds heeft in 2017 een start gemaakt met het onderzoeken naar de behoefte en mogelijkheden die de branche geboden kan worden op het gebied van duurzame inzetbaarheid. In 2018 wordt de visie van het OOTW m.b.t. duurzame inzetbaarheid verder uitgewerkt en vertaald in acties.

Nieuwe website en webinars

Ook in 2018 biedt het OOTW klassikale trainingen en e-learnings en kan gestudeerd worden waar en wanneer u wilt. Opleidingen kunnen namelijk doordeweeks overdag, ’s avonds of in het weekend gevolgd worden.

In 2017 is een start gemaakt met nieuwe leermethodes, zoals de 360-graden film en de webinar. Het secretariaat zal onderzoeken wat de mogelijkheden voor de branche zijn voor het ontwikkelen van 360-graden films en of deze manier van leren het gewenste effect behaalt. Als alternatief voor de open trainingen wil het OOTW in 2018 meerdere webinars uitzenden. De webinars zijn na de live-uitzending terug te zien via de website. De onderwerpen voor deze webinars zijn:
– Werken in de carwash
– Tabaksverkoop
– Voedselveiligheid
– Verkopen/gastvrijheid
– Welkom op het tankstation (voor nieuwkomers in de branche)

Tenslotte is de huidige OOTW-website na zeven jaar toe aan vernieuwing. Momenteel werkt een creatief team aan de indeling en vormgeving van een nieuwe website, om u ook in 2018 snel en effectief te informeren over de mogelijkheden die OOTW biedt.

Barbara Meeuwsen is opleidingsadviseur bij OOTW, het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor Tankstations en Wasbedrijven. 

Auteur: Remco Nieuwenbroek

Remco Nieuwenbroek is de vaste journalist voor vakblad TankPro en hoofdredacteur van het TankPro Magazine.