Waterstoffabriek maakt vooral raffinaderij stuk schoner

De waterstoffabriek van Air Products die woensdag 8 februari officieel is geopend, draagt vooral bij tot een verminderde CO2-uitstoot van de naastgelegen raffinaderij. Pas als waterstof als autobrandstof populair wordt, zal de fabriek van Air Products hieraan een substantiële bijdrage gaan leveren.

Pas op de langere termijn zal waterstof een rol gaan spelen in het vervoer op de weg en als standaardbrandstof  bij tankstations te krijgen zijn.

Pim Meyboom van Air Products: “Mijn gevoel zegt dat we voorlopig nog een mix zullen hebben van allerlei brandstofvarianten. Maar als waterstofproducent en leider op het gebied van deze toepassing van waterstof, denk ik wel dat er voor waterstof een grote toekomst is weggelegd.”

Korte afstanden

In Nederland zal het volgens Meyboom afhangen van de toepasbaarheid van waterstof. “Ik denk dat met name in en rondom de grote steden, waar veel vervoersbewegingen zijn op relatief korte afstanden, elektrische aandrijving een grote vlucht zal nemen.”

“En aangezien rijden op waterstof in feite elektrisch rijden met een generator op waterstof is, zal naarmate de behoefte aan meer actieradius ook de toepassing van waterstof toenemen. Wij zijn er in ieder geval klaar voor om ook deze markt te bedienen.”

200 miljoen

Vooralsnog is Meyboom zeer tevreden over de nieuwe waterstoffabriek die hij als  ‘State of the art’ omschrijft. En het moet gezegd; voor wie industriële vormgeving een warm hart toedraagt kan deze fabriek met zijn glanzende metalen buizen best mooi zijn. Met de bouw is 200 miljoen euro gemoeid.

Milieuwinst

Maar belangrijker is wat de waterstoffabriek bewerkstelligt. Want met een directe verbinding naar de naastgelegen raffinaderij van ExxonMobil, moedermaatschappij van Esso, valt hier een enorme milieuwinst te maken.

Volgens ExxonMobil-woordvoerder Ellen Ehmen gaat het samenwerkingsproject per jaar 200 kiloton minder CO2 uitstoten: “Dat is te vergelijken met de jaarlijkse uitstoot van 90.000 auto’s. De waterstoffabriek gebruikt de restgassen van de raffinaderij als grondstof voor de productie van waterstof en stoom, waardoor de raffinaderij minder hoeft af te fakkelen. Dat levert weer milieuwinst en ook de omwonenden zullen dat in positieve zin gaan merken. Simpelweg minder overlast”

Symbiose

Hoe deze symbiose in zijn werk gaat is eigenlijk vrij simpel. Er lopen leidingen tussen de raffinaderij en de waterstoffabriek. Aan de ene kant wordt de fabriek gevoed door het gas dat door de raffinaderij wordt geproduceerd en die maakt daar weer waterstof en stoom mee.

In omgekeerde vorm wordt de waterstof gebruikt voor de productie van schonere brandstoffen en de stoom voor de processen in de raffinaderij. Door het lagere energieverbruik als gevolg van deze interactie nemen ook de CO2-emissies sterk af. Dat betekent een grote milieuwinst.

In de Botlek is deze uitwisseling van energiestromen tussen waterstoffabriek en raffinaderij uniek. Air Products levert dan wel waterstof aan andere raffinaderijen maar daar is geen sprake van een wisselwerking.

VS

Het gebruik van waterstof op industriële basis neemt steeds grotere vormen aan. Air Products en ExxonMobil hebben ook in de VS samenwerkingsverbanden die overeenkomen met de situatie in de Botlek. Toepassingen bij energie-opwekking voor elektriciteitsbedrijven komen ook steeds vaker voor, getuige de onlangs geopende krachtcentrale op waterstof in België. “Zijn we toch mooi op weg naar een schonere toekomst”, lacht Meyboom.

Fred Kramer

Auteur: Steven Don

Waterstoffabriek maakt vooral raffinaderij stuk schoner | MobilityEnergy.com

Waterstoffabriek maakt vooral raffinaderij stuk schoner

De waterstoffabriek van Air Products die woensdag 8 februari officieel is geopend, draagt vooral bij tot een verminderde CO2-uitstoot van de naastgelegen raffinaderij. Pas als waterstof als autobrandstof populair wordt, zal de fabriek van Air Products hieraan een substantiële bijdrage gaan leveren.

Pas op de langere termijn zal waterstof een rol gaan spelen in het vervoer op de weg en als standaardbrandstof  bij tankstations te krijgen zijn.

Pim Meyboom van Air Products: “Mijn gevoel zegt dat we voorlopig nog een mix zullen hebben van allerlei brandstofvarianten. Maar als waterstofproducent en leider op het gebied van deze toepassing van waterstof, denk ik wel dat er voor waterstof een grote toekomst is weggelegd.”

Korte afstanden

In Nederland zal het volgens Meyboom afhangen van de toepasbaarheid van waterstof. “Ik denk dat met name in en rondom de grote steden, waar veel vervoersbewegingen zijn op relatief korte afstanden, elektrische aandrijving een grote vlucht zal nemen.”

“En aangezien rijden op waterstof in feite elektrisch rijden met een generator op waterstof is, zal naarmate de behoefte aan meer actieradius ook de toepassing van waterstof toenemen. Wij zijn er in ieder geval klaar voor om ook deze markt te bedienen.”

200 miljoen

Vooralsnog is Meyboom zeer tevreden over de nieuwe waterstoffabriek die hij als  ‘State of the art’ omschrijft. En het moet gezegd; voor wie industriële vormgeving een warm hart toedraagt kan deze fabriek met zijn glanzende metalen buizen best mooi zijn. Met de bouw is 200 miljoen euro gemoeid.

Milieuwinst

Maar belangrijker is wat de waterstoffabriek bewerkstelligt. Want met een directe verbinding naar de naastgelegen raffinaderij van ExxonMobil, moedermaatschappij van Esso, valt hier een enorme milieuwinst te maken.

Volgens ExxonMobil-woordvoerder Ellen Ehmen gaat het samenwerkingsproject per jaar 200 kiloton minder CO2 uitstoten: “Dat is te vergelijken met de jaarlijkse uitstoot van 90.000 auto’s. De waterstoffabriek gebruikt de restgassen van de raffinaderij als grondstof voor de productie van waterstof en stoom, waardoor de raffinaderij minder hoeft af te fakkelen. Dat levert weer milieuwinst en ook de omwonenden zullen dat in positieve zin gaan merken. Simpelweg minder overlast”

Symbiose

Hoe deze symbiose in zijn werk gaat is eigenlijk vrij simpel. Er lopen leidingen tussen de raffinaderij en de waterstoffabriek. Aan de ene kant wordt de fabriek gevoed door het gas dat door de raffinaderij wordt geproduceerd en die maakt daar weer waterstof en stoom mee.

In omgekeerde vorm wordt de waterstof gebruikt voor de productie van schonere brandstoffen en de stoom voor de processen in de raffinaderij. Door het lagere energieverbruik als gevolg van deze interactie nemen ook de CO2-emissies sterk af. Dat betekent een grote milieuwinst.

In de Botlek is deze uitwisseling van energiestromen tussen waterstoffabriek en raffinaderij uniek. Air Products levert dan wel waterstof aan andere raffinaderijen maar daar is geen sprake van een wisselwerking.

VS

Het gebruik van waterstof op industriële basis neemt steeds grotere vormen aan. Air Products en ExxonMobil hebben ook in de VS samenwerkingsverbanden die overeenkomen met de situatie in de Botlek. Toepassingen bij energie-opwekking voor elektriciteitsbedrijven komen ook steeds vaker voor, getuige de onlangs geopende krachtcentrale op waterstof in België. “Zijn we toch mooi op weg naar een schonere toekomst”, lacht Meyboom.

Fred Kramer

Auteur: Steven Don