Beta-leden willen leeftijdscontrole tot 25 jaar bij tabaksverkoop

Brancheorganisatie Beta adviseert pomphouders om jongeren tot 25 jaar te controleren bij de verkoop van tabak. Door de leeftijdsgrens voor controles te verhogen, moeten boetes en verkoopverboden vermeden worden. De uitbreiding van de controles is ook een wens van de Beta-leden, bleek tijdens diverse regioavonden van de belangenorganisatie.

De leeftijdsgrens voor tabaksverkoop gaat per 1 januari van zestien naar achttien jaar. Daarmee wil de overheid jongeren ontmoedigen met roken te beginnen. Voor pomphouders heeft het overheidsbeleid echter verregaande consequenties.

Verbod

Niet alleen de leeftijdsgrens wordt namelijk verhoogd. Ook de boetes voor illegale verkoop gaan omhoog. En wie driemaal wordt gepakt op het verkopen aan jongeren onder de achttien jaar mag een tijd lang geen tabak verkopen, het zogenaamde ‘three strikes out’-principe. De duur van het verkoopverbod kan oplopen tot maximaal drie maanden.

Omdat niet altijd duidelijk is of iemand ouder is dan achttien jaar vinden Beta en haar leden dat pomphouders het zekere voor het onzekere moeten nemen. Kopers tot 25 jaar vragen om een ID-bewijs is daarom het devies. Daarmee volgt de belangenclub het beleid van de supermarkt- en de horecabranche. De vereniging vindt het van belang dat tabaksverkopers zoveel mogelijk één lijn trekken. Op die manier moet het voor elke tabakkoper onder de 25 jaar duidelijk zijn dat identificatie bij de aankoop hoort.

Verkoop

Voorzitter Petra van Stijn vindt het van belang om één lijn te trekken met andere verkoopkanalen, bijvoorbeeld de supermarktbranche. “Het moet vanzelfsprekend worden dat tabakskopers beneden de 25 jaar hun ID laten zien.” Ook raadt ze tankstationondernemers aan om over de leeftijdcontroles afspraken te maken met werknemers. En deze afspraken ook vast te leggen in het contract, inclusief eventuele sancties als personeelsleden de controles niet goed uitvoeren.

In de branche bestaat de vrees dat als blijkt dat de leeftijdscontroles bij tankstations niet goed worden uitgevoerd, de roep om een verkoopverbod weer de kop opsteekt. Eerder dit jaar wilden enkele partijen in de Tweede Kamer al een dergelijk verbod. Daar was destijds echter geen meerderheid voor in het parlement.

Informatiemateriaal

Voor pomphouders komt op korte termijn informatiemateriaal beschikbaar om tabakskopers te wijzen op de uitbreiding van de controles en de verhoging van de wettelijk vastgestelde leeftijdsgrens.

Tom van Gurp

Lees ook: Campagne wijst jongeren op verhoging verkoopleeftijd tabak

Auteur: Tom van Gurp

Beta-leden willen leeftijdscontrole tot 25 jaar bij tabaksverkoop | MobilityEnergy.com

Beta-leden willen leeftijdscontrole tot 25 jaar bij tabaksverkoop

Brancheorganisatie Beta adviseert pomphouders om jongeren tot 25 jaar te controleren bij de verkoop van tabak. Door de leeftijdsgrens voor controles te verhogen, moeten boetes en verkoopverboden vermeden worden. De uitbreiding van de controles is ook een wens van de Beta-leden, bleek tijdens diverse regioavonden van de belangenorganisatie.

De leeftijdsgrens voor tabaksverkoop gaat per 1 januari van zestien naar achttien jaar. Daarmee wil de overheid jongeren ontmoedigen met roken te beginnen. Voor pomphouders heeft het overheidsbeleid echter verregaande consequenties.

Verbod

Niet alleen de leeftijdsgrens wordt namelijk verhoogd. Ook de boetes voor illegale verkoop gaan omhoog. En wie driemaal wordt gepakt op het verkopen aan jongeren onder de achttien jaar mag een tijd lang geen tabak verkopen, het zogenaamde ‘three strikes out’-principe. De duur van het verkoopverbod kan oplopen tot maximaal drie maanden.

Omdat niet altijd duidelijk is of iemand ouder is dan achttien jaar vinden Beta en haar leden dat pomphouders het zekere voor het onzekere moeten nemen. Kopers tot 25 jaar vragen om een ID-bewijs is daarom het devies. Daarmee volgt de belangenclub het beleid van de supermarkt- en de horecabranche. De vereniging vindt het van belang dat tabaksverkopers zoveel mogelijk één lijn trekken. Op die manier moet het voor elke tabakkoper onder de 25 jaar duidelijk zijn dat identificatie bij de aankoop hoort.

Verkoop

Voorzitter Petra van Stijn vindt het van belang om één lijn te trekken met andere verkoopkanalen, bijvoorbeeld de supermarktbranche. “Het moet vanzelfsprekend worden dat tabakskopers beneden de 25 jaar hun ID laten zien.” Ook raadt ze tankstationondernemers aan om over de leeftijdcontroles afspraken te maken met werknemers. En deze afspraken ook vast te leggen in het contract, inclusief eventuele sancties als personeelsleden de controles niet goed uitvoeren.

In de branche bestaat de vrees dat als blijkt dat de leeftijdscontroles bij tankstations niet goed worden uitgevoerd, de roep om een verkoopverbod weer de kop opsteekt. Eerder dit jaar wilden enkele partijen in de Tweede Kamer al een dergelijk verbod. Daar was destijds echter geen meerderheid voor in het parlement.

Informatiemateriaal

Voor pomphouders komt op korte termijn informatiemateriaal beschikbaar om tabakskopers te wijzen op de uitbreiding van de controles en de verhoging van de wettelijk vastgestelde leeftijdsgrens.

Tom van Gurp

Lees ook: Campagne wijst jongeren op verhoging verkoopleeftijd tabak

Auteur: Tom van Gurp