Twee loonsverhogingen voor tankstationpersoneel in nieuwe cao

Het loon van personeel bij tankstations en autowasbedrijven gaat er de komende tijd flink op vooruit. Per 1 januari 2018 stijgen de lonen met minimaal twee procent. Een jaar later volgt een tweede verhoging, van nogmaals twee procent. Dat hebben de betrokken werkgeversverenigingen en vakbonden met elkaar afgesproken in de nieuwe cao voor petrol- en carwashbedrijven. De overeenkomst gaat al in per 1 december, heeft een looptijd van ruim twee jaar en loopt af op 31 december 2019. De huidige cao zou eind volgende maand aflopen. Het nieuwe akkoord is afgesloten voor zo’n zestienduizend medewerkers van tankstations en carwashes.

De eerste verhoging betreft een aanpassing van 2,5 procent voor medewerkers die krijgen betaald volgens de loonschalen. Personeelsleden die meer betaald krijgen dan deze loonschalen, krijgen er iets minder loon bij, namelijk 2 procent. Per 1 januari 2019 komt er voor alle medewerkers nóg eens 2 procent bovenop. Daarbij maakt het niet uit of ze betaald krijgen volgens de loonschalen of niet.

Kassakooi

Ook is afgesproken dat wordt bekeken wat de rol van de kassakooi (obri) wordt in de toekomst. Momenteel moet tankstationpersoneel tussen 21.00 en 06.00 uur in deze afgesloten kooi staan, ze mogen niet de winkelvloer op. Maar in de nieuwe cao is afgesproken dat onderzocht wordt of deze regels gehandhaafd moeten blijven, of dat de functie van de obri wellicht anders kan worden ingevuld.

“Gastvrijheid wordt steeds belangrijker voor tankstations. Een kassakooi past hier niet zo goed bij”, zegt Tim Schoenmakers van branchevereniging Beta, één van de onderhandelende partijen. “De sector verandert en dan moet je een cao afsluiten die meegaat in deze verandering. Wellicht zijn er alternatieven voor de standaard kooi die de veiligheid van werknemers en klanten ook waarborgen, maar tegelijkertijd zorgen voor meer gastvrijheid op de winkelvloer. Gedurende de looptijd van de cao wordt hier onderzoek naar gedaan door een neutrale partij.”

Regeerakkoord

Het vorige maand aangetreden kabinet heeft diverse afspraken gemaakt over wijzigingen op het gebied van arbeidscontracten, bijvoorbeeld over proeftijden en de duur van tijdelijke dienstverbanden. Deze veranderingen zijn nog niet opgenomen in de nieuwe cao.

“De voorstellen uit het regeerakkoord moeten nog in wetgeving worden omgezet en door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd”, meldt Schoenmakers. “Het is even afwachten hoe dat uiteindelijk vorm krijgt. Als de politieke besluitvorming wordt afgerond gedurende de looptijd van de nieuwe cao, gaan we opnieuw met elkaar om de tafel zitten om te bekijken hoe we de wetswijzigingen moeten inpassen.”

Duurzame inzetbaarheid

Daarnaast hebben de cao-partijen afspraken gemaakt over de duurzame inzetbaarheid van personeel. “Hierbij staat centraal dat medewerkers zo lang, gezond en prettig mogelijk moeten kunnen werken. Doordat de sector verandert, verandert het werk natuurlijk ook. Personeel moet een groot deel van de werktijd staan en lopen. Dat kan fysiek zwaar zijn.” De partijen willen de komende jaren bekijken hoe deze duurzame inzetbaarheid het beste gegarandeerd kan worden.

De Noordwijkse ondernemer Annemarie van Wijk is tevreden met het resultaat. “Als werkgever moet je investeren in je personeel. Dat doe je door middel van salaris, veiligheid en het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid. En in die drie zaken is volop ruimte in de nieuwe cao.”

De loonsverhogingen zijn volgens haar reëel, gezien de huidige marktomstandigheden. “We zitten niet meer in het zware weer van de afgelopen jaren. Dus een dergelijke aanpassing van de salarissen is voor ondernemers wel te dragen.” Ook het onderzoek naar een andere invulling van de kassakooi juicht ze toe.

Cao-commissie

In aanloop naar de zomerperiode heeft Beta met heel veel bedrijven gesproken. “De cao-commissie heeft veel input geleverd, waarmee we de onderhandelingen in zijn gegaan”, vertelt Schoenmakers. “Deze commissie bestaat uit een afspiegeling van de branche: grote en kleine bedrijven, grensstations en snelweglocaties. Vrijwel alle merken zijn vertegenwoordigd. Bij elkaar exploiteren zij een paar honderd locaties.”

Eén van de zaken die dit keer anders zijn aangepakt, is de start van de onderhandelingen. Er werd namelijk eerst gesproken over de lonen en de looptijd. “Dit is één van de meest belangrijke onderwerpen van de onderhandelingen, en vaak ook de moeilijkste. Door hier eerst een overeenkomst over te bereiken en daarna pas over de andere zaken te onderhandelen, is veel tijdwinst geboekt.”

Voor meer informatie over de nieuwe cao kunnen geïnteresseerden contact opnemen met branchevereniging Beta.

Auteur: Remco Nieuwenbroek

Remco Nieuwenbroek is de vaste journalist voor vakblad TankPro en hoofdredacteur van het TankPro Magazine.

Twee loonsverhogingen voor tankstationpersoneel in nieuwe cao | MobilityEnergy.com

Twee loonsverhogingen voor tankstationpersoneel in nieuwe cao

Het loon van personeel bij tankstations en autowasbedrijven gaat er de komende tijd flink op vooruit. Per 1 januari 2018 stijgen de lonen met minimaal twee procent. Een jaar later volgt een tweede verhoging, van nogmaals twee procent. Dat hebben de betrokken werkgeversverenigingen en vakbonden met elkaar afgesproken in de nieuwe cao voor petrol- en carwashbedrijven. De overeenkomst gaat al in per 1 december, heeft een looptijd van ruim twee jaar en loopt af op 31 december 2019. De huidige cao zou eind volgende maand aflopen. Het nieuwe akkoord is afgesloten voor zo’n zestienduizend medewerkers van tankstations en carwashes.

De eerste verhoging betreft een aanpassing van 2,5 procent voor medewerkers die krijgen betaald volgens de loonschalen. Personeelsleden die meer betaald krijgen dan deze loonschalen, krijgen er iets minder loon bij, namelijk 2 procent. Per 1 januari 2019 komt er voor alle medewerkers nóg eens 2 procent bovenop. Daarbij maakt het niet uit of ze betaald krijgen volgens de loonschalen of niet.

Kassakooi

Ook is afgesproken dat wordt bekeken wat de rol van de kassakooi (obri) wordt in de toekomst. Momenteel moet tankstationpersoneel tussen 21.00 en 06.00 uur in deze afgesloten kooi staan, ze mogen niet de winkelvloer op. Maar in de nieuwe cao is afgesproken dat onderzocht wordt of deze regels gehandhaafd moeten blijven, of dat de functie van de obri wellicht anders kan worden ingevuld.

“Gastvrijheid wordt steeds belangrijker voor tankstations. Een kassakooi past hier niet zo goed bij”, zegt Tim Schoenmakers van branchevereniging Beta, één van de onderhandelende partijen. “De sector verandert en dan moet je een cao afsluiten die meegaat in deze verandering. Wellicht zijn er alternatieven voor de standaard kooi die de veiligheid van werknemers en klanten ook waarborgen, maar tegelijkertijd zorgen voor meer gastvrijheid op de winkelvloer. Gedurende de looptijd van de cao wordt hier onderzoek naar gedaan door een neutrale partij.”

Regeerakkoord

Het vorige maand aangetreden kabinet heeft diverse afspraken gemaakt over wijzigingen op het gebied van arbeidscontracten, bijvoorbeeld over proeftijden en de duur van tijdelijke dienstverbanden. Deze veranderingen zijn nog niet opgenomen in de nieuwe cao.

“De voorstellen uit het regeerakkoord moeten nog in wetgeving worden omgezet en door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd”, meldt Schoenmakers. “Het is even afwachten hoe dat uiteindelijk vorm krijgt. Als de politieke besluitvorming wordt afgerond gedurende de looptijd van de nieuwe cao, gaan we opnieuw met elkaar om de tafel zitten om te bekijken hoe we de wetswijzigingen moeten inpassen.”

Duurzame inzetbaarheid

Daarnaast hebben de cao-partijen afspraken gemaakt over de duurzame inzetbaarheid van personeel. “Hierbij staat centraal dat medewerkers zo lang, gezond en prettig mogelijk moeten kunnen werken. Doordat de sector verandert, verandert het werk natuurlijk ook. Personeel moet een groot deel van de werktijd staan en lopen. Dat kan fysiek zwaar zijn.” De partijen willen de komende jaren bekijken hoe deze duurzame inzetbaarheid het beste gegarandeerd kan worden.

De Noordwijkse ondernemer Annemarie van Wijk is tevreden met het resultaat. “Als werkgever moet je investeren in je personeel. Dat doe je door middel van salaris, veiligheid en het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid. En in die drie zaken is volop ruimte in de nieuwe cao.”

De loonsverhogingen zijn volgens haar reëel, gezien de huidige marktomstandigheden. “We zitten niet meer in het zware weer van de afgelopen jaren. Dus een dergelijke aanpassing van de salarissen is voor ondernemers wel te dragen.” Ook het onderzoek naar een andere invulling van de kassakooi juicht ze toe.

Cao-commissie

In aanloop naar de zomerperiode heeft Beta met heel veel bedrijven gesproken. “De cao-commissie heeft veel input geleverd, waarmee we de onderhandelingen in zijn gegaan”, vertelt Schoenmakers. “Deze commissie bestaat uit een afspiegeling van de branche: grote en kleine bedrijven, grensstations en snelweglocaties. Vrijwel alle merken zijn vertegenwoordigd. Bij elkaar exploiteren zij een paar honderd locaties.”

Eén van de zaken die dit keer anders zijn aangepakt, is de start van de onderhandelingen. Er werd namelijk eerst gesproken over de lonen en de looptijd. “Dit is één van de meest belangrijke onderwerpen van de onderhandelingen, en vaak ook de moeilijkste. Door hier eerst een overeenkomst over te bereiken en daarna pas over de andere zaken te onderhandelen, is veel tijdwinst geboekt.”

Voor meer informatie over de nieuwe cao kunnen geïnteresseerden contact opnemen met branchevereniging Beta.

Auteur: Remco Nieuwenbroek

Remco Nieuwenbroek is de vaste journalist voor vakblad TankPro en hoofdredacteur van het TankPro Magazine.