Cao definitief goedgekeurd door werknemers en werkgevers

medewerker tankstation

Het akkoord over de nieuwe cao voor tankstations en wasbedrijven is door de achterbannen van alle betrokken partijen goedgekeurd. Daarmee is de overeenkomst definitief geworden. Zowel de leden van de vier vakbonden (CNV, De Unie, FNV en LBV) als de besturen van de werkgeversvertegenwoordigers (Beta en Bovag) konden zich vinden in het akkoord.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de tekst die uiteindelijk in het cao-boekje terechtkomt. Zodra de tekst af is, wordt deze naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestuurd voor de algemeen verbindendverklaring. Met deze verklaring geldt de cao automatisch voor alle bedrijven en hun medewerkers in de sector, dus ook als ze geen lid van een branchevereniging of vakbond zijn.

Looptijd

Werkgeversorganisaties Beta en Bovag gaven eerder al aan tevreden te zijn met het onderhandelingsresultaat. “Het akkoord zorgt voor rust in de branche. En daar is behoefte aan, omdat de sector het niet makkelijk heeft”, aldus onderhandelaar Tim Schoenmakers van Beta.

De nieuwe cao loopt met terugwerkende kracht van 1 november 2015 tot en met 31 december 2017 en kent dus een looptijd van 26 maanden. In het akkoord is een aantal zaken afgesproken rondom loon, toeslagen en de OOTW-premie.

  • Er zijn twee loonsverhogingen afgesproken van elk 1,5 procent. De eerste loonsverhoging vindt plaats op 1 mei 2016, de tweede op 1 februari 2017.
  • De feestdagentoeslag wordt per 1 mei 2016 verhoogd naar 50 procent. Dat was in de vorige cao nog 25 procent.
  • In contracten van langer dan zes maanden kan een proeftijd van twee maanden afgesproken worden. Dit wijkt af van de wettelijke regels.
  • De premie voor scholingsfonds OOTW wordt vanaf 2017 met 0,05 procent verhoogd.
  • Werknemers krijgen recht op acht uur scholing per jaar. Dat waren er in de vorige cao vier.

Lees ook: Twee loonsverhogingen van 1,5 procent in nieuwe cao

Auteur: Tom van Gurp