Looptijd van huidige cao verstreken, nog geen nieuw akkoord

De cao voor tankstations en wasbedrijven liep zaterdag af, maar er is nog geen nieuwe overeenkomst. Tijdens de laatste onderhandelingsronde op 29 oktober is nog niet op alle vlakken overeenstemming bereikt tussen de vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers. Vooral de loonsverhoging is een twistpunt. Op 7 december gaan de partijen opnieuw met elkaar om de tafel.

Wel is er een akkoord over uitbreiding van de opleidingsmogelijkheden. Zowel de vakbonden als Beta en Bovag, die namens de tankstation-werkgevers aan tafel zitten, zien het belang in van het investeren in personeel. En bij werknemers en werkgevers zelf is de animo ook groot. ”We zien namelijk dat er veel gebruik wordt gemaakt van het opleidingsfonds OOTW”, zegt Tim Schoenmakers van Beta.

Tijdelijke contracten

In een eerder stadium werd al duidelijk dat de toekomstige cao het gebruik van tijdelijke contracten zal beperken. De uitzonderingen in de huidige cao verdwijnen in de nieuwe overeenkomst. Daardoor mogen er per werknemer minder tijdelijke contracten worden gegeven en mag de maximale, gezamenlijke lengte van die tijdelijke contracten nog maar twee jaar zijn in plaats van drie jaar.

Tevens moeten er in de toekomstige overeenkomst afspraken worden gemaakt over het in dienst nemen van arbeidsbeperkten. Het gaat dan om bijvoorbeeld Wajong’ers, maar ook om mensen met een handicap. De overheid heeft in de nieuwe Participatiewet namelijk bepaald dat de particuliere sector meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst moeten nemen. Ook voor tankstations kan dit gevolgen hebben.

Beloning

Het is echter nog niet duidelijk hoe de beloning van dergelijke werknemers ingevuld moet worden in de nieuwe cao. Daarover zijn de vakbonden en brancheorganisaties nog aan het overleggen. Bovag heeft op zijn site enkele tips voor ondernemers, nu de huidige cao is afgelopen en er nog geen nieuwe is.

Wilt u meer weten over het in dienst moeten nemen van arbeidsbeperkten? En hoe u van dit ogenschijnlijke nadeel een voordeel kunt maken? Of wilt u meer weten over de toekomstige cao en waar u op moet letten nu er nog geen nieuwe overeenkomst is? Kom dan naar de Tankstation Vakbeurs op dinsdag 17 november 2015 in Expo Houten en bezoek de workshops over deze onderwerpen. Kijk voor meer informatie over het workshopprogramma op www.tankstationvakbeurs.nl/workshops/. Of schrijf nu in voor de vakbeurs via www.tankstationvakbeurs.nl/registratie/.

Auteur: Tom van Gurp

Looptijd van huidige cao verstreken, nog geen nieuw akkoord | MobilityEnergy.com

Looptijd van huidige cao verstreken, nog geen nieuw akkoord

De cao voor tankstations en wasbedrijven liep zaterdag af, maar er is nog geen nieuwe overeenkomst. Tijdens de laatste onderhandelingsronde op 29 oktober is nog niet op alle vlakken overeenstemming bereikt tussen de vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers. Vooral de loonsverhoging is een twistpunt. Op 7 december gaan de partijen opnieuw met elkaar om de tafel.

Wel is er een akkoord over uitbreiding van de opleidingsmogelijkheden. Zowel de vakbonden als Beta en Bovag, die namens de tankstation-werkgevers aan tafel zitten, zien het belang in van het investeren in personeel. En bij werknemers en werkgevers zelf is de animo ook groot. ”We zien namelijk dat er veel gebruik wordt gemaakt van het opleidingsfonds OOTW”, zegt Tim Schoenmakers van Beta.

Tijdelijke contracten

In een eerder stadium werd al duidelijk dat de toekomstige cao het gebruik van tijdelijke contracten zal beperken. De uitzonderingen in de huidige cao verdwijnen in de nieuwe overeenkomst. Daardoor mogen er per werknemer minder tijdelijke contracten worden gegeven en mag de maximale, gezamenlijke lengte van die tijdelijke contracten nog maar twee jaar zijn in plaats van drie jaar.

Tevens moeten er in de toekomstige overeenkomst afspraken worden gemaakt over het in dienst nemen van arbeidsbeperkten. Het gaat dan om bijvoorbeeld Wajong’ers, maar ook om mensen met een handicap. De overheid heeft in de nieuwe Participatiewet namelijk bepaald dat de particuliere sector meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst moeten nemen. Ook voor tankstations kan dit gevolgen hebben.

Beloning

Het is echter nog niet duidelijk hoe de beloning van dergelijke werknemers ingevuld moet worden in de nieuwe cao. Daarover zijn de vakbonden en brancheorganisaties nog aan het overleggen. Bovag heeft op zijn site enkele tips voor ondernemers, nu de huidige cao is afgelopen en er nog geen nieuwe is.

Wilt u meer weten over het in dienst moeten nemen van arbeidsbeperkten? En hoe u van dit ogenschijnlijke nadeel een voordeel kunt maken? Of wilt u meer weten over de toekomstige cao en waar u op moet letten nu er nog geen nieuwe overeenkomst is? Kom dan naar de Tankstation Vakbeurs op dinsdag 17 november 2015 in Expo Houten en bezoek de workshops over deze onderwerpen. Kijk voor meer informatie over het workshopprogramma op www.tankstationvakbeurs.nl/workshops/. Of schrijf nu in voor de vakbeurs via www.tankstationvakbeurs.nl/registratie/.

Auteur: Tom van Gurp