versnelling nodig

Exploitanten van laadpalen slaan alarm: ‘Beleid gemeenten remt energietransitie’

Exploitanten van laadpalen slaan alarm: ‘Gemeenten belemmeren komst laadpalen’
Drie laadpaal-exploitanten hebben de krachten gebundeld in een poging om, zoals zij het noemen, ‘het beleid rondom het plaatsen van laadpunten in Nederland te veranderen’. Foto: ProMedia, 2023

Park&Charge, Opcharge en CityCharging hebben de handen ineen geslagen en luiden de alarmbel. Volgens de exploitanten van laadpalen zit Nederland op dit moment slechts op een tiende van het aantal laadpunten dat er over 6,5 jaar zou moeten staan. Er is een flinke versnelling nodig, maar volgens de exploitanten wordt het proces ernstig belemmerd door het beleid van gemeenten.

De drie laadpaal-exploitanten hebben de krachten gebundeld in een poging om, zoals zij het noemen, ‘het beleid rondom het plaatsen van laadpunten in Nederland te veranderen’. Er wordt door de overheid flink wat budget uitgetrokken om emissieloos rijden te stimuleren, maar elektrische auto’s moeten laden om vooruit te komen en het plaatsen van laadpunten gaat veel te langzaam, zo stellen zij in een gezamenlijke verklaring. De focus is nu dat er over 6,5 jaar ruim 2 miljoen elektrische auto’s rondrijden. Met de 120.000 laadpunten in de openbare ruimte die er nu staan, gaan die volgens de laadpaal-exploitanten niet ver komen. Er is dan ook een flinke versnelling nodig.

Duurzaamheidsdoelstellingen

Om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen, moeten in Nederland in 2030 alle nieuw verkochte voertuigen elektrisch zijn. Vorig jaar was al een op de vijf nieuw verkochte auto’s volledig elektrisch. Om al deze voertuigen van stroom te voorzien, moet het aantal laadpunten exponentieel toenemen. In 2030 zijn er in Nederland volgens het nieuwste IBO rapport (maart 2023) 2,4 miljoen laadpunten nodig, waarvan ruim een miljoen in de openbare ruimte. Momenteel telt Nederland iets meer dan 120.000 publieke punten. ‘We zitten nog maar op een tiende van dit aantal’, aldus Park&Charge, Opcharge en CityCharging. ‘Geen enkele laadpaal-exploitant of aannemer is in staat dit alleen te doen’. Zij roepen dan ook gezamenlijk op te stoppen met het maken van exclusieve afspraken voor het plaatsen van laadpunten. ‘Om te versnellen moeten we parallel aan elkaar alle zeilen bijzetten om straks iedereen de mogelijkheid te geven hun elektrische voertuig te laden.’

Niet snel genoeg

“Om het overzichtelijk te houden, wordt er vaak gekozen voor een exclusieve samenwerking met één laadpaal-exploitant met vooraf gemaakte afspraken over de hoeveelheid te plaatsen laadpunten”, zegt Jeroen Roeloffzen van Park&Charge. “In de praktijk blijkt één partner vaak niet in staat de benodigde hoeveelheid punten binnen de termijn ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Zo halen we doelstellingen niet.”
Het alternatief is een open-marktmodel waarin iedere laadpaal-exploitant die voldoet aan de vereisten, laadpunten mag plaatsen. Voor gemeenten kan dat voelen alsof met elke samenwerking het wiel opnieuw moet worden uitgevonden en er met meerdere verschillende aanvraag- en realisatie systemen gewerkt moet gaan worden.

Uniformiteit

“Het is belangrijk dat we nieuwe mogelijkheden verkennen en niet alleen kijken naar deze twee modellen”, zegt Freddy van Nispen van Opcharge. “Als exploitanten van laadpunten roepen we daarom gezamenlijk gemeenten op om kritisch te kijken naar de meest effectieve samenwerking tussen gemeente en CPO’s. En te kijken waar beleid kan worden aangepast om te voorkomen dat het de groei belemmert. Momenteel is exclusiviteit vaak onderdeel van een concessieafspraak: de toezegging vanuit de gemeente dat de exploitant het alleenrecht krijgt voor plaatsing. Als er meerdere exploitanten de mogelijkheid krijgen om naast elkaar te opereren, kunnen we sneller plaatsen.”

Eenduidig proces

Om de rompslomp van samenwerken met meerdere exploitanten te voorkomen, zijn er volgens Martijn Olbertz van CityCharging stappen gezet om uniformiteit aan te brengen in het aanvraag- en realisatieproces. “Er is een softwareplatform ontwikkeld dat een eenduidig proces voor alle laadpaal-exploitanten mogelijk maakt, één waar wij ons gezamenlijk aan conformeren. Het wiel keer op keer uitvinden is daardoor niet meer nodig.”

Lees meer:

Auteur: Paul Blonk

Exploitanten van laadpalen slaan alarm: ‘Beleid gemeenten remt energietransitie’ | MobilityEnergy.com
versnelling nodig

Exploitanten van laadpalen slaan alarm: ‘Beleid gemeenten remt energietransitie’

Exploitanten van laadpalen slaan alarm: ‘Gemeenten belemmeren komst laadpalen’
Drie laadpaal-exploitanten hebben de krachten gebundeld in een poging om, zoals zij het noemen, ‘het beleid rondom het plaatsen van laadpunten in Nederland te veranderen’. Foto: ProMedia, 2023

Park&Charge, Opcharge en CityCharging hebben de handen ineen geslagen en luiden de alarmbel. Volgens de exploitanten van laadpalen zit Nederland op dit moment slechts op een tiende van het aantal laadpunten dat er over 6,5 jaar zou moeten staan. Er is een flinke versnelling nodig, maar volgens de exploitanten wordt het proces ernstig belemmerd door het beleid van gemeenten.

De drie laadpaal-exploitanten hebben de krachten gebundeld in een poging om, zoals zij het noemen, ‘het beleid rondom het plaatsen van laadpunten in Nederland te veranderen’. Er wordt door de overheid flink wat budget uitgetrokken om emissieloos rijden te stimuleren, maar elektrische auto’s moeten laden om vooruit te komen en het plaatsen van laadpunten gaat veel te langzaam, zo stellen zij in een gezamenlijke verklaring. De focus is nu dat er over 6,5 jaar ruim 2 miljoen elektrische auto’s rondrijden. Met de 120.000 laadpunten in de openbare ruimte die er nu staan, gaan die volgens de laadpaal-exploitanten niet ver komen. Er is dan ook een flinke versnelling nodig.

Duurzaamheidsdoelstellingen

Om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen, moeten in Nederland in 2030 alle nieuw verkochte voertuigen elektrisch zijn. Vorig jaar was al een op de vijf nieuw verkochte auto’s volledig elektrisch. Om al deze voertuigen van stroom te voorzien, moet het aantal laadpunten exponentieel toenemen. In 2030 zijn er in Nederland volgens het nieuwste IBO rapport (maart 2023) 2,4 miljoen laadpunten nodig, waarvan ruim een miljoen in de openbare ruimte. Momenteel telt Nederland iets meer dan 120.000 publieke punten. ‘We zitten nog maar op een tiende van dit aantal’, aldus Park&Charge, Opcharge en CityCharging. ‘Geen enkele laadpaal-exploitant of aannemer is in staat dit alleen te doen’. Zij roepen dan ook gezamenlijk op te stoppen met het maken van exclusieve afspraken voor het plaatsen van laadpunten. ‘Om te versnellen moeten we parallel aan elkaar alle zeilen bijzetten om straks iedereen de mogelijkheid te geven hun elektrische voertuig te laden.’

Niet snel genoeg

“Om het overzichtelijk te houden, wordt er vaak gekozen voor een exclusieve samenwerking met één laadpaal-exploitant met vooraf gemaakte afspraken over de hoeveelheid te plaatsen laadpunten”, zegt Jeroen Roeloffzen van Park&Charge. “In de praktijk blijkt één partner vaak niet in staat de benodigde hoeveelheid punten binnen de termijn ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Zo halen we doelstellingen niet.”
Het alternatief is een open-marktmodel waarin iedere laadpaal-exploitant die voldoet aan de vereisten, laadpunten mag plaatsen. Voor gemeenten kan dat voelen alsof met elke samenwerking het wiel opnieuw moet worden uitgevonden en er met meerdere verschillende aanvraag- en realisatie systemen gewerkt moet gaan worden.

Uniformiteit

“Het is belangrijk dat we nieuwe mogelijkheden verkennen en niet alleen kijken naar deze twee modellen”, zegt Freddy van Nispen van Opcharge. “Als exploitanten van laadpunten roepen we daarom gezamenlijk gemeenten op om kritisch te kijken naar de meest effectieve samenwerking tussen gemeente en CPO’s. En te kijken waar beleid kan worden aangepast om te voorkomen dat het de groei belemmert. Momenteel is exclusiviteit vaak onderdeel van een concessieafspraak: de toezegging vanuit de gemeente dat de exploitant het alleenrecht krijgt voor plaatsing. Als er meerdere exploitanten de mogelijkheid krijgen om naast elkaar te opereren, kunnen we sneller plaatsen.”

Eenduidig proces

Om de rompslomp van samenwerken met meerdere exploitanten te voorkomen, zijn er volgens Martijn Olbertz van CityCharging stappen gezet om uniformiteit aan te brengen in het aanvraag- en realisatieproces. “Er is een softwareplatform ontwikkeld dat een eenduidig proces voor alle laadpaal-exploitanten mogelijk maakt, één waar wij ons gezamenlijk aan conformeren. Het wiel keer op keer uitvinden is daardoor niet meer nodig.”

Lees meer:

Auteur: Paul Blonk