opvolger nico van staveren

Nieuwe NOVE-voorzitter John Bijl gezicht van ‘nieuwe strategische richting’

Nieuwe NOVE-voorzitter John Bijl gezicht van ‘nieuwe strategische richting’
John Bijl, werkzaam voor EG Group, is verkozen tot de nieuwe voorzitter van NOVE waarmee hij Nico van Staveren opvolgt. Foto: NOVE, 2023

John Bijl is met ingang van 21 juni 2023 door de leden van NOVE, de Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche, verkozen tot algemeen voorzitter. Bijl volgt hiermee Nico van Staveren op die de afgelopen periode van vijf jaar de voorzittershamer hanteerde.

De verkiezing vond plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering van NOVE in het Maritiem Museum te Rotterdam. John Bijl was in het verleden al eerder een periode voorzitter van NOVE. Hij is werkzaam bij EG Group te Breda en daarvoor in diverse functies werkzaam bij een aantal andere bedrijven in de brandstofsector. Bijl is daarom goed bekend met de verschillende sectoren binnen de NOVE-achterban.

Uitdagende periode

‘Door de klimaatmaatregelen vanuit de EU en de opkomst van elektrische voertuigen en andere alternatieve energievormen, staat de branche voor een uitdagende periode om de energietransitie vorm te geven’, zo laat directeur Erik de Vries van NOVE weten. In gesprekken voorafgaand aan Bijl’s kandidatuur heeft het hoofdbestuur aangegeven dat NOVE een nieuwe strategische richting moet gaan bepalen in de energietransitie om van toegevoegde waarde te blijven voor de leden in al hun verscheidenheid. ‘Bijl heeft aangegeven zich hiervoor graag te willen inzetten, samen met de andere bestuursleden en het secretariaat van NOVE’, aldus De Vries.

NOVE is de brancheorganisatie voor de zelfstandige brandstofhandel. De organisatie behartigt de belangen van onafhankelijke, particuliere brandstofhandelaren. De leden zijn over het algemeen niet gebonden aan oliemaatschappijen. Zij zijn actief in handel, transport, opslag en verkoop van vloeibare en gasvormige brandstoffen en van smeermiddelen.

Lees ook:

Auteur: Paul Blonk

Nieuwe NOVE-voorzitter John Bijl gezicht van ‘nieuwe strategische richting’ | MobilityEnergy.com
opvolger nico van staveren

Nieuwe NOVE-voorzitter John Bijl gezicht van ‘nieuwe strategische richting’

Nieuwe NOVE-voorzitter John Bijl gezicht van ‘nieuwe strategische richting’
John Bijl, werkzaam voor EG Group, is verkozen tot de nieuwe voorzitter van NOVE waarmee hij Nico van Staveren opvolgt. Foto: NOVE, 2023

John Bijl is met ingang van 21 juni 2023 door de leden van NOVE, de Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche, verkozen tot algemeen voorzitter. Bijl volgt hiermee Nico van Staveren op die de afgelopen periode van vijf jaar de voorzittershamer hanteerde.

De verkiezing vond plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering van NOVE in het Maritiem Museum te Rotterdam. John Bijl was in het verleden al eerder een periode voorzitter van NOVE. Hij is werkzaam bij EG Group te Breda en daarvoor in diverse functies werkzaam bij een aantal andere bedrijven in de brandstofsector. Bijl is daarom goed bekend met de verschillende sectoren binnen de NOVE-achterban.

Uitdagende periode

‘Door de klimaatmaatregelen vanuit de EU en de opkomst van elektrische voertuigen en andere alternatieve energievormen, staat de branche voor een uitdagende periode om de energietransitie vorm te geven’, zo laat directeur Erik de Vries van NOVE weten. In gesprekken voorafgaand aan Bijl’s kandidatuur heeft het hoofdbestuur aangegeven dat NOVE een nieuwe strategische richting moet gaan bepalen in de energietransitie om van toegevoegde waarde te blijven voor de leden in al hun verscheidenheid. ‘Bijl heeft aangegeven zich hiervoor graag te willen inzetten, samen met de andere bestuursleden en het secretariaat van NOVE’, aldus De Vries.

NOVE is de brancheorganisatie voor de zelfstandige brandstofhandel. De organisatie behartigt de belangen van onafhankelijke, particuliere brandstofhandelaren. De leden zijn over het algemeen niet gebonden aan oliemaatschappijen. Zij zijn actief in handel, transport, opslag en verkoop van vloeibare en gasvormige brandstoffen en van smeermiddelen.

Lees ook:

Auteur: Paul Blonk