Stichting CoFiZe start proces herstructurering tot verzekeringsmaatschappij

Stichting CoFiZe tankstation met beeldmerk
Stichting CoFiZe is te vinden op de Tankstation & Carwash Vakbeurs 2022 Foto: Stichting CoFiZe

De Nederlandse Bank (DNB) heeft in 2021 na overleg met Stichting CoFiZe (Collectief Financieel Zekerheidsfonds) kenbaar gemaakt dat ze de activiteiten van de stichting kwalificeren als verzekeringsactiviteiten. Dit houdt in dat CoFiZe de verplichting heeft om een vergunning als verzekeraar aan te vragen en als gevolg hiervan moet herstructureren. Dit proces is eind oktober, in overleg en met instemming van de brancheorganisaties die in het bestuur van CoFiZe vertegenwoordigd zijn, in gang gezet.  

CoFiZe is op 30 juli 1997 opgericht door de brandstofbranche om invulling te geven aan de wettelijke verplichting om financiële zekerheid te stellen (Activiteitenbesluit milieubeheer art. 2.24). Deze zekerheid dient ter dekking van de aansprakelijkheid die voortvloeit uit verontreiniging van de bodem als gevolg van het exploiteren van een tankstation. Op deze dekking kan een beroep worden gedaan als de exploitant, ofwel de wettelijk aansprakelijke, niet in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen.

Kosteneffectieve organisatie

De financiële zekerheidsstelling blijft ondanks de herstructurering gelijk. Op een verhoging van de bijdrage na, ter dekking van de gestegen bedrijfskosten, brengt de herstructurering geen verdere verandering met zich mee voor  aangesloten pomphouders. Het bestuur van CoFiZe heeft naar diverse alternatieven gekeken. De meest wenselijke en efficiënte oplossing bleek echter het zelf aanvragen van een vergunning als verzekeraar, in samenwerking met een reeds bestaande verzekeraar. Bij het kiezen van deze oplossingsrichting is specifiek gekeken naar een kosteneffectieve organisatie, waarbij rekening wordt gehouden met de eisen die vanuit de wet- en regelgeving gesteld worden aan een verzekeringsmaatschappij. Het uitgangspunt blijft dat CoFiZe zonder winstoogmerk opereert.

De bedrijfskosten zullen aanzienlijk stijgen als CoFiZe als verzekeringsmaatschappij gaat werken. CoFiZe is in dat geval genoodzaakt om de bijdragen van bij haar aangesloten pomphouders te verhogen. Deze verhoging is noodzakelijk om de toenemende kosten te kunnen dekken en voortaan, als CoFiZe N.V., de wettelijk verplichte assurantiebelasting à 21 procent af te kunnen dragen. Concreet betekent dit dat de bijdrage voor pomphouders met een standaard risico wijzigt van 7,50 euro naar 35 euro per tank per jaar, met een maximum van zes tanks. Voor pomphouders met een verhoogd risico wordt in dit geval de bijdrage verhoogd van 102,50 euro naar 225 euro per tank per jaar.

Stichting CoFiZe is op 9 en 10 november aanwezig op de Tankstation & Carwash Vakbeurs 2022, standnummer 5.11. 

Voor meer informatie en veel gestelde vragen en antwoorden zie www.cofize.nl.

Auteur: Redactie

Stichting CoFiZe start proces herstructurering tot verzekeringsmaatschappij | MobilityEnergy.com

Stichting CoFiZe start proces herstructurering tot verzekeringsmaatschappij

Stichting CoFiZe tankstation met beeldmerk
Stichting CoFiZe is te vinden op de Tankstation & Carwash Vakbeurs 2022 Foto: Stichting CoFiZe

De Nederlandse Bank (DNB) heeft in 2021 na overleg met Stichting CoFiZe (Collectief Financieel Zekerheidsfonds) kenbaar gemaakt dat ze de activiteiten van de stichting kwalificeren als verzekeringsactiviteiten. Dit houdt in dat CoFiZe de verplichting heeft om een vergunning als verzekeraar aan te vragen en als gevolg hiervan moet herstructureren. Dit proces is eind oktober, in overleg en met instemming van de brancheorganisaties die in het bestuur van CoFiZe vertegenwoordigd zijn, in gang gezet.  

CoFiZe is op 30 juli 1997 opgericht door de brandstofbranche om invulling te geven aan de wettelijke verplichting om financiële zekerheid te stellen (Activiteitenbesluit milieubeheer art. 2.24). Deze zekerheid dient ter dekking van de aansprakelijkheid die voortvloeit uit verontreiniging van de bodem als gevolg van het exploiteren van een tankstation. Op deze dekking kan een beroep worden gedaan als de exploitant, ofwel de wettelijk aansprakelijke, niet in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen.

Kosteneffectieve organisatie

De financiële zekerheidsstelling blijft ondanks de herstructurering gelijk. Op een verhoging van de bijdrage na, ter dekking van de gestegen bedrijfskosten, brengt de herstructurering geen verdere verandering met zich mee voor  aangesloten pomphouders. Het bestuur van CoFiZe heeft naar diverse alternatieven gekeken. De meest wenselijke en efficiënte oplossing bleek echter het zelf aanvragen van een vergunning als verzekeraar, in samenwerking met een reeds bestaande verzekeraar. Bij het kiezen van deze oplossingsrichting is specifiek gekeken naar een kosteneffectieve organisatie, waarbij rekening wordt gehouden met de eisen die vanuit de wet- en regelgeving gesteld worden aan een verzekeringsmaatschappij. Het uitgangspunt blijft dat CoFiZe zonder winstoogmerk opereert.

De bedrijfskosten zullen aanzienlijk stijgen als CoFiZe als verzekeringsmaatschappij gaat werken. CoFiZe is in dat geval genoodzaakt om de bijdragen van bij haar aangesloten pomphouders te verhogen. Deze verhoging is noodzakelijk om de toenemende kosten te kunnen dekken en voortaan, als CoFiZe N.V., de wettelijk verplichte assurantiebelasting à 21 procent af te kunnen dragen. Concreet betekent dit dat de bijdrage voor pomphouders met een standaard risico wijzigt van 7,50 euro naar 35 euro per tank per jaar, met een maximum van zes tanks. Voor pomphouders met een verhoogd risico wordt in dit geval de bijdrage verhoogd van 102,50 euro naar 225 euro per tank per jaar.

Stichting CoFiZe is op 9 en 10 november aanwezig op de Tankstation & Carwash Vakbeurs 2022, standnummer 5.11. 

Voor meer informatie en veel gestelde vragen en antwoorden zie www.cofize.nl.

Auteur: Redactie