Celstraf voor doorrijder die vier keer tankte zonder te betalen

Een man die rond de jaarwisseling vier maal tankte zonder te betalen, is veroordeeld tot een celstraf van vier maanden. Dat heeft de rechtbank Noord-Nederland bepaald. De doorrijder sloeg rond de kerstdagen vier keer toe bij tankstations in de gemeenten Heerenveen en Opsterland. Het argument dat de man was vergeten te betalen, wuifde de rechter weg als ongeloofwaardig.

Tanken zonder betalen is een ware plaag voor tankstation-exploitanten. Weliswaar neemt het aantal geregistreerde gevallen af, mede door forse investeringen in veiligheid door de petrolbranche, maar nog altijd slaan doorrijders vaak toe. Helaas komen de daders hier regelmatig mee weg, omdat pas bij drie incidenten sprake is van een strafbaar feit. Bij één of twee keer tanken zonder betalen, volgt niet automatisch een veroordeling.

Bij de doorrijder in Friesland was de grens van drie incidenten duidelijk overschreden, waardoor een onvoorwaardelijke celstraf van vier maanden werd opgelegd, met aftrek van voorarrest. De rechter liet bovendien meewegen dat de man een maand vóór de vier incidenten ook al was veroordeeld voor onder meer tanken zonder betalen en nog in zijn proeftijd zat.

Vergeten te betalen

De advocaat van de doorrijder gaf tijdens de zitting aan dat geen sprake is van bewuste diefstal, maar dat de man was vergeten af te rekenen. De rechter wees erop dat de verdachte ‘duidelijk en ondubbelzinnig’ heeft bekend en dat hij geen enkele moeite heeft gedaan het verschuldigde bedrag alsnog te betalen of een betalingsregeling te treffen.

“Bovendien heeft verdachte op 7 januari 2016 toen hij bij de politie over dit feit werd gehoord, verklaard: ‘Weet je wat het mooie is van tanken zonder te betalen? Dat je geen belasting hoeft te betalen bij de rechtbank.’ De rechtbank is gelet op het vorenstaande van oordeel dat verdachte wel degelijk het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening had”, aldus het juridisch orgaan in zijn oordeel.

“Met zijn gedragingen heeft verdachte laten zien weinig respect te hebben voor andermans eigendom. Voorts heeft hij de slachtoffers schade toegebracht. De onderhavige feiten zijn door verdachte gepleegd omdat hij financiële problemen had. Hij heeft louter uit persoonlijk gewin gehandeld en heeft op geen enkel moment gedacht aan de gevolgen voor de rechthebbenden.”

Gedragsproblemen

De doorrijder wordt gezien als iemand met ernstige gedragsproblemen. Hij is gediagnosticeerd met onder meer ADHD, Gilles de la Tourette, kenmerken van borderline en van een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Daarnaast is sprake van een verstandelijke beperking. In een eerder stadium weigerde de man hulp. Tijdens de zitting bleek dat hij inmiddels wel hulp had aanvaard.

De man is in april al veroordeeld, maar de rechtbank heeft pas onlangs de uitspraak online gezet. De dader werd ook verdacht van het mishandelen van zijn zwangere echtgenote, maar wegens gebrek aan bewijs werd hij daarvan vrijgesproken.

Lees ook:

Auteur: Tom van Gurp

Celstraf voor doorrijder die vier keer tankte zonder te betalen | MobilityEnergy.com

Celstraf voor doorrijder die vier keer tankte zonder te betalen

Een man die rond de jaarwisseling vier maal tankte zonder te betalen, is veroordeeld tot een celstraf van vier maanden. Dat heeft de rechtbank Noord-Nederland bepaald. De doorrijder sloeg rond de kerstdagen vier keer toe bij tankstations in de gemeenten Heerenveen en Opsterland. Het argument dat de man was vergeten te betalen, wuifde de rechter weg als ongeloofwaardig.

Tanken zonder betalen is een ware plaag voor tankstation-exploitanten. Weliswaar neemt het aantal geregistreerde gevallen af, mede door forse investeringen in veiligheid door de petrolbranche, maar nog altijd slaan doorrijders vaak toe. Helaas komen de daders hier regelmatig mee weg, omdat pas bij drie incidenten sprake is van een strafbaar feit. Bij één of twee keer tanken zonder betalen, volgt niet automatisch een veroordeling.

Bij de doorrijder in Friesland was de grens van drie incidenten duidelijk overschreden, waardoor een onvoorwaardelijke celstraf van vier maanden werd opgelegd, met aftrek van voorarrest. De rechter liet bovendien meewegen dat de man een maand vóór de vier incidenten ook al was veroordeeld voor onder meer tanken zonder betalen en nog in zijn proeftijd zat.

Vergeten te betalen

De advocaat van de doorrijder gaf tijdens de zitting aan dat geen sprake is van bewuste diefstal, maar dat de man was vergeten af te rekenen. De rechter wees erop dat de verdachte ‘duidelijk en ondubbelzinnig’ heeft bekend en dat hij geen enkele moeite heeft gedaan het verschuldigde bedrag alsnog te betalen of een betalingsregeling te treffen.

“Bovendien heeft verdachte op 7 januari 2016 toen hij bij de politie over dit feit werd gehoord, verklaard: ‘Weet je wat het mooie is van tanken zonder te betalen? Dat je geen belasting hoeft te betalen bij de rechtbank.’ De rechtbank is gelet op het vorenstaande van oordeel dat verdachte wel degelijk het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening had”, aldus het juridisch orgaan in zijn oordeel.

“Met zijn gedragingen heeft verdachte laten zien weinig respect te hebben voor andermans eigendom. Voorts heeft hij de slachtoffers schade toegebracht. De onderhavige feiten zijn door verdachte gepleegd omdat hij financiële problemen had. Hij heeft louter uit persoonlijk gewin gehandeld en heeft op geen enkel moment gedacht aan de gevolgen voor de rechthebbenden.”

Gedragsproblemen

De doorrijder wordt gezien als iemand met ernstige gedragsproblemen. Hij is gediagnosticeerd met onder meer ADHD, Gilles de la Tourette, kenmerken van borderline en van een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Daarnaast is sprake van een verstandelijke beperking. In een eerder stadium weigerde de man hulp. Tijdens de zitting bleek dat hij inmiddels wel hulp had aanvaard.

De man is in april al veroordeeld, maar de rechtbank heeft pas onlangs de uitspraak online gezet. De dader werd ook verdacht van het mishandelen van zijn zwangere echtgenote, maar wegens gebrek aan bewijs werd hij daarvan vrijgesproken.

Lees ook:

Auteur: Tom van Gurp