’Nederlandse raffinaderijen dreigen toppositie te verliezen’

De raffinagesector in Nederland vreest dat het de goede positie ten opzichte van andere raffinaderij-regio’s dreigt te verliezen. Door strenge interpretatie van Europese emissieregels worden raffinaderijen in ons land op extra kosten gejaagd, waardoor hun concurrentiepositie verslechtert. Dat zeggen energieconcern Exxon Mobil en brancheorganisatie voor oliemaatschappijen VNPI.

Vanuit Europa zijn diverse maatregelen opgelegd omtrent emissie van schadelijke stoffen. Deze regels kunnen volgens eerdergenoemde organisaties op verschillende manieren worden gehanteerd door overheden. Als Nederland daadwerkelijk besluit om een strenge interpretatie toe te passen, zou dat een extra concurrentienadeel betekenen voor de Nederlandse raffinage-sector. Extra kosten voor de sector zouden oplopen tot meer dan 1,3 miljard euro.

Concurrentie

Raffinaderijen in Nederland en andere delen van West-Europa zitten momenteel in zwaar weer. De vraag naar eindproducten neemt af en de concurrentie neemt toe. Bedrijven uit onder meer Rusland, Noord-Amerika en het Midden-Oosten nemen een voorname positie op de wereldmarkt in, waardoor bijvoorbeeld Shell en Kuwait Petroleum al besloten om te bezuinigen op hun raffinage-activiteiten in Nederland.

Volgens een onderzoek van ECN en Wood Mackenzie blijkt dat de Nederlandse sector qua emissie het beter doet dan andere raffinage-regio’s, zowel binnen als buiten de EU. Een strenge interpretatie van de wet- en regelgeving is dan ook niet nodig, vinden oliemaatschappijen.

Werkgelegenheid

”Wil Nederland haar sterke raffinaderij-sector behouden en in het bijzonder de inkomsten en werkgelegenheid die door de sector worden gecreëerd, dan moeten overheid en industrie een balans vinden tussen milieu en economische prestatie. Het is nu zaak dat de achterblijvende Europese landen stappen zetten om de achterstand in te lopen. Dan kunnen wij weer met een gelijk speelveld werken”, zegt VNPI-directeur Margaret Hill in Reflex, het relatiemagazine van Exxon Mobil.

De raffinagesector bestaat uit 4.100 vaste banen en daarnaast zo’n 2.200 aannemers die op dagelijkse basis voor raffinaderijen werken. De toegevoegde waarde aan de Nederlandse economie is bijna twee miljard euro.

Lees ook: Shell en Kuwait Petroleum bezuinigen op raffinaderij

Auteur: Tom van Gurp