Bovag: omzetcijfers maart essentieel voor evaluatie accijnsbeleid

Brancheorganisatie Bovag roept pomphouders op om ook de omzetcijfers over maart aan te leveren. De vereniging wil daarmee inzicht krijgen in de werkelijk verkochte liters benzine, diesel en lpg in maart. Omdat het kabinet de accijnsverhoging van begin dit jaar evalueert op basis van de eerste drie maanden van dit jaar, is een duidelijk inzicht in de verkochte liters over maart essentieel. Dat zegt Jan Bessembinders van Bovag Tankstations. Tevens heeft de belangenclub vrijdag overleg gehad met staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes.

De gewraakte accijnsverhoging zorgt in de grensstreek voor forse omzetverliezen bij pomphouders en andere ondernemers. Sommige stations noteren dalingen van vijftig of zestig procent op diesel en lpg. Ook benzineverkopen nemen af.

Grensstreek

Het kabinet heeft besloten om in mei een evaluatie te starten naar de gevolgen van de belastingmaatregel. Daarvoor gebruikt het de verkoopcijfers van januari, februari en maart. Als daadwerkelijk blijkt dat de verhoging negatieve effecten heeft op de brandstofverkoop in Nederland, overweegt het kabinet de maatregel terug te draaien.

Bovag wil de literverkopen van zoveel mogelijk stations verzamelen om daarmee een waarheidsgetrouw beeld te geven van de afzetontwikkeling in de grensstreek en in de rest van het land. ”Sommige politici zeggen niet te kunnen geloven dat ondernemers zoveel hinder ondervinden van de hogere accijnzen, zeker niet nu uit CBS-cijfers zou blijken dat het meevalt met die literverliezen. Maar wij weten wel beter: cijfers van honderden ondernemers over de daadwerkelijke verkoop laten gewoon zien dat het in de grensstreek huilen met de pet op is”, legt Bessembinders uit.

Accijnzen

”Ook lokale en provinciale politici hebben ons op de accijnsbijeenkomsten laten weten dat zij de problemen in de grensstreek onderkennen en dat ze snelle actie wensen van Den Haag. Wij houden dus vol en gaan door met meten. De maand maart kan van doorslaggevend belang zijn in onze lobby.” Cijfers moeten uiterlijk 4 april bij Bovag binnen zijn.

Auteur: Tom van Gurp

Bovag: omzetcijfers maart essentieel voor evaluatie accijnsbeleid | MobilityEnergy.com

Bovag: omzetcijfers maart essentieel voor evaluatie accijnsbeleid

Brancheorganisatie Bovag roept pomphouders op om ook de omzetcijfers over maart aan te leveren. De vereniging wil daarmee inzicht krijgen in de werkelijk verkochte liters benzine, diesel en lpg in maart. Omdat het kabinet de accijnsverhoging van begin dit jaar evalueert op basis van de eerste drie maanden van dit jaar, is een duidelijk inzicht in de verkochte liters over maart essentieel. Dat zegt Jan Bessembinders van Bovag Tankstations. Tevens heeft de belangenclub vrijdag overleg gehad met staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes.

De gewraakte accijnsverhoging zorgt in de grensstreek voor forse omzetverliezen bij pomphouders en andere ondernemers. Sommige stations noteren dalingen van vijftig of zestig procent op diesel en lpg. Ook benzineverkopen nemen af.

Grensstreek

Het kabinet heeft besloten om in mei een evaluatie te starten naar de gevolgen van de belastingmaatregel. Daarvoor gebruikt het de verkoopcijfers van januari, februari en maart. Als daadwerkelijk blijkt dat de verhoging negatieve effecten heeft op de brandstofverkoop in Nederland, overweegt het kabinet de maatregel terug te draaien.

Bovag wil de literverkopen van zoveel mogelijk stations verzamelen om daarmee een waarheidsgetrouw beeld te geven van de afzetontwikkeling in de grensstreek en in de rest van het land. ”Sommige politici zeggen niet te kunnen geloven dat ondernemers zoveel hinder ondervinden van de hogere accijnzen, zeker niet nu uit CBS-cijfers zou blijken dat het meevalt met die literverliezen. Maar wij weten wel beter: cijfers van honderden ondernemers over de daadwerkelijke verkoop laten gewoon zien dat het in de grensstreek huilen met de pet op is”, legt Bessembinders uit.

Accijnzen

”Ook lokale en provinciale politici hebben ons op de accijnsbijeenkomsten laten weten dat zij de problemen in de grensstreek onderkennen en dat ze snelle actie wensen van Den Haag. Wij houden dus vol en gaan door met meten. De maand maart kan van doorslaggevend belang zijn in onze lobby.” Cijfers moeten uiterlijk 4 april bij Bovag binnen zijn.

Auteur: Tom van Gurp