'goede zichtlocatie'

Inschrijven mogelijk voor realisatie tank- en laadstation op verzorgingsplaats ‘Westerveld’ aan N34

De provincie Drenthe heeft een openbare inschrijving voor de verhuur van een onbemande tank- en laadlocatie bij verzorgingsplaats Westerveld aan de N34 bij Emmen in voorbereiding. Met de verhuur van de locatie streeft de provincie ernaar om het voorzieningenniveau aan de vernieuwde N34 te verhogen.
De te verhuren locatie op verzorgingsplaats Westerveld aan de N34 ten westen van Emmen heeft een grootte van maximaal 1270 m2 en er mag uitsluitend een onbemand tank- en laadstation worden gerealiseerd. Foto: BZO Tankstations, 2024

De provincie Drenthe heeft een openbare inschrijving voor de verhuur van een onbemande tank- en laadlocatie bij verzorgingsplaats Westerveld aan de N34 bij Emmen in voorbereiding. Met de verhuur van de locatie streeft de provincie ernaar om het voorzieningenniveau aan de vernieuwde N34 te verhogen.

Dit meldt BZO Tankstations dat voor de betreffende locatie een biedboek samenstelt. De te verhuren locatie op verzorgingsplaats Westerveld aan de N34 ten westen van Emmen (foto) heeft een grootte van maximaal 1270 m2. Op het uit te geven perceel mag uitsluitend een onbemand tank- en laadstation worden gerealiseerd. Er is sprake van een goede zichtlocatie waar dagelijks zo’n 11.000 voertuigen passeren. Het zal door de provincie worden verhuurd voor een effectieve periode van vijftien jaar. De toekomstige huurder zal worden geselecteerd op basis van de gewogen factoren ‘prijs’ (60%) en ‘kwaliteit’ (40%). De factor ‘prijs’ wordt bepaald door een bieding op de vaste jaarlijkse huurprijs, terwijl bij de factor ‘kwaliteit’ wordt gekeken naar de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de aspecten duurzaamheid en landschappelijke inpassing.

Biedboek

Voor de inschrijving wordt door BZO Tankstations een biedboek samengesteld dat wordt ontsloten met behulp van een digitale dataroom. Het biedboek zal in de loop van juli/augustus beschikbaar komen, maar geïnteresseerden kunnen het nu al aanvragen door een mail te sturen naar alzerdawinkel@bzo-tankstations.nl. Publicatie van de inschrijving gebeurt op Tenderned en op de website van BZO Tankstations. De inschrijving sluit op 20 november 2024.

Lees ook:

Auteur: Paul Blonk

Inschrijven mogelijk voor realisatie tank- en laadstation op verzorgingsplaats ‘Westerveld’ aan N34 | MobilityEnergy.com
'goede zichtlocatie'

Inschrijven mogelijk voor realisatie tank- en laadstation op verzorgingsplaats ‘Westerveld’ aan N34

De provincie Drenthe heeft een openbare inschrijving voor de verhuur van een onbemande tank- en laadlocatie bij verzorgingsplaats Westerveld aan de N34 bij Emmen in voorbereiding. Met de verhuur van de locatie streeft de provincie ernaar om het voorzieningenniveau aan de vernieuwde N34 te verhogen.
De te verhuren locatie op verzorgingsplaats Westerveld aan de N34 ten westen van Emmen heeft een grootte van maximaal 1270 m2 en er mag uitsluitend een onbemand tank- en laadstation worden gerealiseerd. Foto: BZO Tankstations, 2024

De provincie Drenthe heeft een openbare inschrijving voor de verhuur van een onbemande tank- en laadlocatie bij verzorgingsplaats Westerveld aan de N34 bij Emmen in voorbereiding. Met de verhuur van de locatie streeft de provincie ernaar om het voorzieningenniveau aan de vernieuwde N34 te verhogen.

Dit meldt BZO Tankstations dat voor de betreffende locatie een biedboek samenstelt. De te verhuren locatie op verzorgingsplaats Westerveld aan de N34 ten westen van Emmen (foto) heeft een grootte van maximaal 1270 m2. Op het uit te geven perceel mag uitsluitend een onbemand tank- en laadstation worden gerealiseerd. Er is sprake van een goede zichtlocatie waar dagelijks zo’n 11.000 voertuigen passeren. Het zal door de provincie worden verhuurd voor een effectieve periode van vijftien jaar. De toekomstige huurder zal worden geselecteerd op basis van de gewogen factoren ‘prijs’ (60%) en ‘kwaliteit’ (40%). De factor ‘prijs’ wordt bepaald door een bieding op de vaste jaarlijkse huurprijs, terwijl bij de factor ‘kwaliteit’ wordt gekeken naar de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de aspecten duurzaamheid en landschappelijke inpassing.

Biedboek

Voor de inschrijving wordt door BZO Tankstations een biedboek samengesteld dat wordt ontsloten met behulp van een digitale dataroom. Het biedboek zal in de loop van juli/augustus beschikbaar komen, maar geïnteresseerden kunnen het nu al aanvragen door een mail te sturen naar alzerdawinkel@bzo-tankstations.nl. Publicatie van de inschrijving gebeurt op Tenderned en op de website van BZO Tankstations. De inschrijving sluit op 20 november 2024.

Lees ook:

Auteur: Paul Blonk